# Document Title
191 PB BIL. 1/2015 : GARIS PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2015 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on 10/07/2020 | 5 reads
192 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN PERUBATAN (SARA UBAT) KAKITANGAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2015 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 19/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
193 GARIS PANDUAN LANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH (GRA)
2015 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 2 reads
194 GARIS PANDUAN PENYELIDIKAN
2014 - Garis Panduan : 4P | Published on 20/02/2020 by PPP | Modified on 11/06/2020 | 6 reads
195 PB BIL. 1/2014 : TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG UNTUK PERJALANAN KE LUAR NEGARA BAGI KELAS EKONOMI DAN KELAS PERNIAGAAN
2014 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 02/03/2021 by BENDAHARI | Modified on 02/03/2021 | 2 reads
196 GARIS PANDUAN PENGURUSAN MEL STAF
2014 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 09/01/2020 by BSM | Modified on 09/01/2020 | 12 reads
197 SYARAT-SYARAT PENGESAHAN DALAM JAWATAN KAKITANGAN UPSI
2013 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
198 GARIS PANDUAN MENGENAI PERATURAN BERKAITAN PENERIMAAN SIJIL SAKIT SWASTA UNTUK TUJUAN KEMUDAHAN CUTI SAKIT DI BAWAH PERINTAH AM 15 BAB C - SIJIL SAKIT DOKTOR SWASTA
2013 - Garis Panduan : Cuti | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
199 PERATURAN KEHADIRAN KE PEJABAT STAF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2013 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 19/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
200 PEMANJANGAN PEMAKAIAN SPP UPSI BIL. 6 TAHUN 2011 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN DAN CUTI ISTERI BERSALIN KEPADA STAF SKIM AKADEMIK LANTIKAN UNIVERSITI
2013 - Pekeliling : Cuti | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on 29/05/2023 | 0 reads