# Document Title
191 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 11 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 16 reads
192 GARIS PANDUAN PEMBELIAN SENDIRI KASUT
2017 - Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 15 reads
193 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 9 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 12 reads
194 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 5 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 6 reads
195 GARIS PANDUAN CUTI GANTIAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2016 - Garis Panduan : Cuti | Published on 19/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
196 GARIS PANDUAN PENYELIAAN PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH
2016 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 8 reads
197 MANUAL PENGGUNA : PENGURUSAN BAJET
2016 - Prosedur : Kewangan | Published on 13/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 10 reads
198 PEMAKAIAN KAD KAKITANGAN / KAD PELAJAR DI DALAM KAWASAN KAMPUS
2016 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 19/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
199 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN BILIK KEBAL INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (IPS) DAN PENGURUSAN KESELAMATAN SOALAN PEPERIKSAAN
2016 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 2 reads
200 MANUAL PENGGUNA : PERANCANGAN BAJET
2016 - Prosedur : Kewangan | Published on 13/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 8 reads