# Document Title
1 SPP UPSI BIL. 2 TAHUN 2021 : PENGOPERASIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) SEPANJANG TEMPOH PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA 2
- Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 10/09/2021 by BG | Modified on 14/09/2021 | 20 reads
2 SPP UPSI BIL. 1 TAHUN 2021 : PENGOPERASIAN UPSI SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN DIPERKETATKAN (PKPD)
- Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 10/09/2021 by BG | Modified on 14/09/2021 | 20 reads
3 KELULUSAN PENGGUNAAN HAD SILING MAKSIMUM PERGIGIAN SEBANYAK RM250.00 DI KLINIK PERGIGIAN SWASTA ATAU DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI KEPADA STAF DAN TANGGUNGAN STAF DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2023 - Pekeliling : Kewangan | Published on 04/10/2023 by BG | Modified on | 4 reads
4 PENGISYTIHARAN BADAN KEBAJIKAN KELUARGA ANGKATAN TENTERA (BAKAT) DI BAWAH CUTI TANPA REKOD PERINTAH AM 42(A) BAB C (CUTI) TAHUN 1974
2023 - Surat Pekeliling Perkhidmatan : Cuti | Published on 05/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
5 PEMAKAIAN PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA (KEMUDAHAN CUTI), VERSI 1.0 (2022) KEPADA PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2023 - Pekeliling : Cuti | Published on 04/10/2023 by BG | Modified on | 4 reads
6 KENAIKAN KADAR KOS RAWATAN SERTA PENETAPAN KADAR SILING MAKSIMUM SETAHUN SEBANYAK RM1,000.00 DI KLINIK PANEL DAN KLINIK BUKAN PANEL KEPADA STAF DAN TANGGUNGAN STAF DI UPSI
2023 - Pekeliling : HR | Published on 05/05/2023 by BG | Modified on | 4 reads
7 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI MELAKSANAKAN AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT
2023 - Pekeliling : Cuti | Published on 05/05/2023 by BG | Modified on | 12 reads
8 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN TANDATANGAN ELEKTRONIK/ CAP DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
2023 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 13/04/2023 by BG | Modified on 13/04/2023 | 20 reads
9 PEMAKAIAN PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA KEMUDAHAN PAKAIAN VERSI 1.0 (2022) CERAIAN SR 1.2.2 KEPADA STAF DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
2023 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/11/2023 by BG | Modified on 15/11/2023 | 3 reads
10 PEMAKAIAN PAKAIAN BATIK MALAYSIA SEMASA WAKTU BEKERJA BAGI KAKITANGAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS.
2023 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/11/2023 by BG | Modified on | 7 reads