# Document Title
51 SPP UPSI BIL. 5 TAHUN 2018 : PELAKSANAAN KEBENARAN PULANG AWAL SATU JAM KEPADA PEGAWAI WANITA MENGANDUNG
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 05/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 23 reads
52 SPP UPSI BIL.8 TAHUN 2018 : ARAHAN PELAKSANAAN PENGISYTIHARAN KEPENTINGAN DALAM MESYUARAT
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 16/10/2018 by BG | Modified on 16/10/2018 | 63 reads
53 SPP UPSI BIL. 4 TAHUN 2018 : PELAKSANAAN DASAR PEMISAH DALAM PERKHIDMATAN AWAM
2018 - Surat Pekeliling Perkhidmatan : Tadbir Urus | Published on 19/05/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 28 reads
54 SPP UPSI BIL. 6 TAHUN 2018 : KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 150 HARI SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 16/10/2018 by BG | Modified on 16/10/2018 | 29 reads
55 SPP UPSI BIL. 3 TAHUN 2018 : PELAKSANAAN WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT (WBB)
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 05/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 32 reads
56 GARIS PANDUAN PENGURUSAN, PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN
2018 - Garis Panduan : Pengangkutan | Published on 04/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 32 reads
57 SPP UPSI BIL. 1 TAHUN 2017 : PENSTRUKTURAN SEMULA STRUKTUR ORGANISASI UPSI
2017 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 22/10/2019 by BG | Modified on 22/10/2019 | 14 reads
58 SPP UPSI BIL. 2 TAHUN 2017 MAKLUMAN MENGENAI PINDAAN TARIKH AWAL MUHARAM 2017
2017 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 02/01/2020 by BG | Modified on 02/01/2020 | 0 reads
59 SPP UPSI BIL.3 TAHUN 2017 PERUBAHAN GELARAN JAWATAN TIMBALAN DEKAN FAKULTI UPSI
2017 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 02/01/2020 by BG | Modified on 02/01/2020 | 7 reads
60 GARIS PANDUAN CUTI GANTIAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2016 - Garis Panduan : Cuti | Published on 19/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads