# Document Title
51 SPP UPSI BIL. 2 TAHUN 2017 MAKLUMAN MENGENAI PINDAAN TARIKH AWAL MUHARAM 2017
2017 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 02/01/2020 by BG | Modified on 02/01/2020 | 0 reads
52 PEMAKAIAN KAD KAKITANGAN / KAD PELAJAR DI DALAM KAWASAN KAMPUS
2016 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 19/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
53 GARIS PANDUAN CUTI GANTIAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2016 - Garis Panduan : Cuti | Published on 19/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
54 GARIS PANDUAN URUSAN TUNTUTAN PEMBAYARAN BALIK PEMBELIAN KASUT
2016 - Garis Panduan : Kewangan | Published on 19/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
55 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN PERUBATAN (SARA UBAT) KAKITANGAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2015 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 19/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
56 PERATURAN KEHADIRAN KE PEJABAT STAF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2013 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 19/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
57 PINDAAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENOLAKAN CUTI REHAT SECARA AUTOMATIK BAGI KEHADIRAN YANG TIADA REKOD MASUK DAN KELUAR
2013 - Pekeliling : Cuti | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
58 PEMANJANGAN PEMAKAIAN SPP UPSI BIL. 6 TAHUN 2011 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN DAN CUTI ISTERI BERSALIN KEPADA STAF SKIM AKADEMIK LANTIKAN UNIVERSITI
2013 - Pekeliling : Cuti | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on 29/05/2023 | 0 reads
59 SYARAT-SYARAT PENGESAHAN DALAM JAWATAN KAKITANGAN UPSI
2013 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
60 GARIS PANDUAN MENGENAI PERATURAN BERKAITAN PENERIMAAN SIJIL SAKIT SWASTA UNTUK TUJUAN KEMUDAHAN CUTI SAKIT DI BAWAH PERINTAH AM 15 BAB C - SIJIL SAKIT DOKTOR SWASTA
2013 - Garis Panduan : Cuti | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads