# Document Title
121 CUTI HARI RAYA 'IDHUL FITRI
2002 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
122 PANDUAN PENYELENGGARAAN URUSAN PENANGGUNGAN KERJA
2002 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
123 SURAT PEKELILING PENTADBIRAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA BILANGAN 8 TAHUN 2002 ~ MAKAN DAN MINUM UNTUK MESYUARAT
2002 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
124 CUTI GANTIAN KERANA BERTUGAS PADA HARI SABTU MINGGU PERTAMA DAN KETIGA KEPADA PENSYARAH-PENSYARAH YANG TERLIBAT MENGAJAR DI PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
2002 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
125 PEMANTAUAN PENGGUNAAN TELEFON UNTUK KEGUNAAN PERIBADI
2002 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
126 PENGAMBILAN CUTI REHAT KETUA DAN TIMBALAN KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB
2002 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
127 PENGLIBATAN KAKITANGAN DALAM POLITIK
2001 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
128 NAMA-NAMA BARU BANGUNAN KOLEJ KEDIAMAN
2001 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
129 PEMAKAIAN KAD KAKITANGAN / KAD PELAJAR DALAM KAWASAN KAMPUS
2001 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
130 CUTI HARI RAYA
2001 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads