# Document Title
121 SURAT PEKELILING PENTADBIRAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA BILANGAN 8 TAHUN 2002 ~ MAKAN DAN MINUM UNTUK MESYUARAT
2002 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
122 PENYERTAAN STAF DI DALAM KURSUS
2002 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
123 CUTI GANTIAN KERANA BERTUGAS PADA HARI SABTU MINGGU PERTAMA DAN KETIGA KEPADA PENSYARAH-PENSYARAH YANG TERLIBAT MENGAJAR DI PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
2002 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
124 PEMANTAUAN PENGGUNAAN TELEFON UNTUK KEGUNAAN PERIBADI
2002 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
125 CUTI REHAT BAGI PEGAWAI / KAKITANGAN YANG BERTARAF KONTRAK, CUTI REHAT KAKITANGAN AKADEMIK DAN CUTI REHAT BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENGAJIAN IJAZAH LANJUTAN SECARA SEPENUH MASA
2002 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
126 NAMA-NAMA BARU BANGUNAN KOLEJ KEDIAMAN
2001 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
127 CUTI HARI RAYA
2001 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
128 PEMAKAIAN KAD KAKITANGAN / KAD PELAJAR DALAM KAWASAN KAMPUS
2001 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
129 PENGLIBATAN KAKITANGAN DALAM POLITIK
2001 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
130 SISTEM SALURAN ADUAN DALAMAN (SAD) PERINGKAT UNIVERSITI
2000 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads