# Document Title
41 SPP UPSI BIL. 4 TAHUN 2018 : PELAKSANAAN DASAR PEMISAH DALAM PERKHIDMATAN AWAM
2018 - Surat Pekeliling Perkhidmatan : Tadbir Urus | Published on 19/05/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 28 reads
42 SPP UPSI BIL. 6 TAHUN 2018 : KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 150 HARI SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 16/10/2018 by BG | Modified on 16/10/2018 | 29 reads
43 SPP UPSI BIL.8 TAHUN 2018 : ARAHAN PELAKSANAAN PENGISYTIHARAN KEPENTINGAN DALAM MESYUARAT
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 16/10/2018 by BG | Modified on 16/10/2018 | 61 reads
44 SPP UPSI BIL. 7 TAHUN 2018 : HARI KELEPASAN AM TAMBAHAN SEMPENA HARI MENGUNDI BAGI PILIHANRAYA UMUM KE-14
2018 - Surat Pekeliling Perkhidmatan : Cuti | Published on 17/05/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 28 reads
45 SPP UPSI BIL. 3 TAHUN 2018 : PELAKSANAAN WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT (WBB)
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 05/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 32 reads
46 GARIS PANDUAN PENGURUSAN, PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN
2018 - Garis Panduan : Pengangkutan | Published on 04/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 32 reads
47 SPP UPSI BIL. 1 TAHUN 2018 : KEMUDAHAN CUTI UMRAH
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 05/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 19 reads
48 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
2018 - Pekeliling : Cuti | Published on 23/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
49 SPP UPSI BIL.3 TAHUN 2017 PERUBAHAN GELARAN JAWATAN TIMBALAN DEKAN FAKULTI UPSI
2017 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 02/01/2020 by BG | Modified on 02/01/2020 | 7 reads
50 SPP UPSI BIL. 2 TAHUN 2017 MAKLUMAN MENGENAI PINDAAN TARIKH AWAL MUHARAM 2017
2017 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 02/01/2020 by BG | Modified on 02/01/2020 | 0 reads