# Document Title
11 PEKELILING PELAKSANAAN PENGGILIRAN WAKTU BEKERJA BERTUGAS STAF UPSI
2022 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
12 PEMANJANGAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD SEMPENA PERAYAAN KEPADA PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK
2022 - Pekeliling : Cuti | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
13 PEKELILING PELAKSANAAN PENGGILIRAN WAKTU BEKERJA BERTUGAS STAF UPSI
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : HR | Published on 30/01/2023 by BG | Modified on 30/01/2023 | 0 reads
14 PENSTRUKTURAN SEMULA PUSAT TANGGUNGJAWAB UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
2022 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
15 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN
2022 - Pekeliling : Cuti | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
16 PEKELILING PELAKSANAAN PERHIMPUNAN BULANAN DAN HARI RABU UNTUK QALBU BAGI SELURUH KAKITANGAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI).
2022 - Pekeliling : Sukan | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
17 PEMBERIAN AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR),KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 160 HARI DIGUNAKAN SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN,PEMBERIAN AWAL AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT
2022 - Pekeliling : Cuti | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads
18 DASAR PELAKSANAAN IMUNISASI COVID-19 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
19 PEKELILING PELAKSANAAN PENGGILIRAN WAKTU BERTUGAS STAF UPSI.
2021 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
20 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PREMIS KERAJAAN BAGI MENGAWAL PENULARAN COVID-19
2021 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 27/04/2022 by BG | Modified on 27/04/2022 | 1 reads