# Document Title
11 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI MELAKSANAKAN AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT
2023 - Pekeliling : Cuti | Published on 05/05/2023 by BG | Modified on | 12 reads
12 PENGISYTIHARAN BADAN KEBAJIKAN KELUARGA ANGKATAN TENTERA (BAKAT) DI BAWAH CUTI TANPA REKOD PERINTAH AM 42(A) BAB C (CUTI) TAHUN 1974
2023 - Surat Pekeliling Perkhidmatan : Cuti | Published on 05/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
13 PEMAKAIAN PAKAIAN BATIK MALAYSIA SEMASA WAKTU BEKERJA BAGI KAKITANGAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS.
2023 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/11/2023 by BG | Modified on | 7 reads
14 PEMBERIAN AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR),KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 160 HARI DIGUNAKAN SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN,PEMBERIAN AWAL AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT
2022 - Pekeliling : Cuti | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 8 reads
15 PEKELILING PELAKSANAAN PENGGILIRAN WAKTU BEKERJA BERTUGAS STAF UPSI
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : HR | Published on 30/01/2023 by BG | Modified on 30/01/2023 | 1 reads
16 PEMANJANGAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD SEMPENA PERAYAAN KEPADA PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK
2022 - Pekeliling : Cuti | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
17 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN
2022 - Pekeliling : Cuti | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 6 reads
18 PENAMBAHBAIKAN PERATURAN PENGESAHAN SIJIL CUTI SAKIT SWASTA YANG MELEBIHI 15 HARI BAGI RAWATAN PESAKIT LUAR OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN
2022 - Pekeliling : Cuti | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads
19 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 03/05/2023 by BG | Modified on 03/05/2023 | 13 reads
20 PEKELILING PELAKSANAAN PERHIMPUNAN BULANAN DAN HARI RABU UNTUK QALBU BAGI SELURUH KAKITANGAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI).
2022 - Pekeliling : Sukan | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 19 reads