# Document Title
61 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2012 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
62 GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN FAKULTI
2012 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads
63 CUTI GANTIAN KAKITANGAN AKADEMIK BERTUGAS MENGAJAR PADA HARI SABTU
2012 - Pekeliling : Cuti | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
64 WAKTU BEKERJA KAKITANGAN AKADEMIK
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
65 KEMUDAHAN KAD NAMA (BUSINESS CARD)
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
66 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN DAN CUTI ISTERI BERSALIN BAGI TUTOR (DA41)
2011 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
67 PINDAAN PELAKSANAAN KEMUDAHAN KAD NAMA (BUSINESS CARD)
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
68 SYARAT DALAMAN BAGI PENGESAHAN DALAM JAWATAN KAKITANGAN UPSI
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
69 GARIS PANDUAN PEMBERIAN ELAUN MOTOSIKAL KEPADA PENGAWAL KESELAMATAN DAN PEMBANTU AM PEJABAT
2011 - Garis Panduan : Kewangan | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
70 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN DAN CUTI ISTERI BERSALIN BAGI TUTOR (DA41)
2011 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads