# Document Title
81 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
82 GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN: PERATURAN MELAPORKAN ADUAN, KEMALANGAN, KEJADIAN BERBAHAYA, KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYIASATAN
2008 - Garis Panduan : Keselamatan | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
83 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2008 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
84 GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN: MENGENDALIKAN GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA
2008 - Garis Panduan : Keselamatan | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
85 SPP UPSI BIL. 2 TAHUN 2018 : KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
2008 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 05/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 34 reads
86 SYARAT PEMILIHAN PUSAT PEPERIKSAAN KHAS KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL)
2008 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
87 PERATURAN KAWALAN KUNCI KESELAMATAN
2008 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
88 GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI PEJABAT
2008 - Garis Panduan : Keselamatan | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
89 TINDAKAN DAN AMARAN PENTADBIRAN TERHADAP PEGAWAI BERPRESTASI RENDAH DAN PEGAWAI BERMASALAH
2008 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
90 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN (13 SEPTEMBER 2007 HINGGA 12 OKTOBER 2007)
2007 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads