# Document Title
81 PEMATUHAN PERATURAN CUTI KAKITANGAN
2011 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
82 CUTI GANTIAN KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
2010 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
83 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2010 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
84 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA
2010 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads
85 PERATURAN MENANGGUNG TUGAS BAGI KAKITANGAN AKADEMIK YANG MEMEGANG JAWATAN PENTADBIRAN
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
86 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
87 CUTI GANTIAN KERANA BERTUGAS PADA HARI SABTU UNTUK PENSYARAH-PENSYARAH YANG TERLIBAT MENGAJAR DI INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH
2009 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
88 PERATURAN MENGETIK KAD PERAKAM WAKTU (KAD PEKERJA) BAGI KAKITANGAN UPSI
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
89 "TIME OFF"
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 4 reads
90 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2008 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads