# Document Title
101 PEMAKAIAN LOGO KUALITI DALAM SEMUA URUSAN SURAT MENYURAT UNIVERSITI
2006 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
102 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN 1427
2006 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
103 PELAKSANAAN LIMA HARI BEKERJA SEMINGGU
2005 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
104 PINDAAN HARI REHAT SABTU
2005 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
105 JADUAL WAKTU REHAT ANJAL UNTUK PETUGAS KAUNTER BERIKUTAN PELAKSANAAN LIMA HARI BEKERJA SEMINGGU
2005 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
106 HAD KELULUSAN TUNTUTAN BAYARAN BALIK PERBELANJAAN PERUBATAN UNTUK KELULUSAN MPE
2005 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
107 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN (5 OKTOBER - 4 NOVEMBER 2005)
2005 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
108 CUTI GANTIAN
2004 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
109 PENGGUNAAN KEPALA SURAT (LETTERHEAD) RASMI UNIVERSITI
2004 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
110 PAKAIAN BATIK DAN BAJU MELAYU BAGI PEGAWAI AWAM DI PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PERAK
2004 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads