# Document Title
91 TINDAKAN DAN AMARAN PENTADBIRAN TERHADAP PEGAWAI BERPRESTASI RENDAH DAN PEGAWAI BERMASALAH
2008 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
92 SYARAT PEMILIHAN PUSAT PEPERIKSAAN KHAS KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL)
2008 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
93 GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI PEJABAT
2008 - Garis Panduan : Keselamatan | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
94 GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN: MENGENDALIKAN GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA
2008 - Garis Panduan : Keselamatan | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
95 SPP UPSI BIL. 2 TAHUN 2018 : KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
2008 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 05/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 35 reads
96 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2008 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
97 PAKAIAN SEMASA BEKERJA
2007 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
98 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN (13 SEPTEMBER 2007 HINGGA 12 OKTOBER 2007)
2007 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
99 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 2006
2006 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
100 PEMAKAIAN LOGO KUALITI DALAM SEMUA URUSAN SURAT MENYURAT UNIVERSITI
2006 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads