# Document Title
91 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2008 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
92 GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN: PERATURAN MELAPORKAN ADUAN, KEMALANGAN, KEJADIAN BERBAHAYA, KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYIASATAN
2008 - Garis Panduan : Keselamatan | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
93 SYARAT PEMILIHAN PUSAT PEPERIKSAAN KHAS KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL)
2008 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
94 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN (13 SEPTEMBER 2007 HINGGA 12 OKTOBER 2007)
2007 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
95 PAKAIAN SEMASA BEKERJA
2007 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
96 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 2006
2006 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
97 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN 1427
2006 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
98 PEMAKAIAN LOGO KUALITI DALAM SEMUA URUSAN SURAT MENYURAT UNIVERSITI
2006 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
99 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN (5 OKTOBER - 4 NOVEMBER 2005)
2005 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
100 PINDAAN HARI REHAT SABTU
2005 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads