# Document Title
141 HARI KELUARGA ~ BADAN KEBAJIKAN KAKITANGAN UNIVERSITI
1999 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
142 KELAYAKAN DAN KELULUSAN MENGAMBIL CUTI REHAT
1999 - Pekeliling : Cuti | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
143 KHIDMAT KAUNSELING UNTUK KAKITANGAN
1999 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
144 PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPIJAT ALAF Y2K
1999 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
145 LANGKAH MENGAWAL PERBELANJAAN UNIVERSITI
1999 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
146 RAWATAN KESIHATAN DAN PERUBATAN DOKTOR PAKAR
1999 - Pekeliling : HR | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
147 PENGGUNAAN KAD PERAKAM WAKTU
1998 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
148 PAKAIAN SEMASA BEKERJA
1998 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
149 MASA REHAT MINUM PAGI
1998 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
150 GARIS PANDUAN UNTUK MENGAWAL PERBELANJAAN
1997 - Pekeliling : Kewangan | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads