# Document Title
141 SISTEM SALURAN ADUAN DALAMAN (SAD) PERINGKAT UNIVERSITI
2000 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
142 HARI KELUARGA ~ BADAN KEBAJIKAN KAKITANGAN UNIVERSITI
1999 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
143 KHIDMAT KAUNSELING UNTUK KAKITANGAN
1999 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
144 KELAYAKAN DAN KELULUSAN MENGAMBIL CUTI REHAT
1999 - Pekeliling : Cuti | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
145 LANGKAH MENGAWAL PERBELANJAAN UNIVERSITI
1999 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
146 RAWATAN KESIHATAN DAN PERUBATAN DOKTOR PAKAR
1999 - Pekeliling : HR | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
147 PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPIJAT ALAF Y2K
1999 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
148 MASA REHAT MINUM PAGI
1998 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads
149 PAKAIAN SEMASA BEKERJA
1998 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads
150 PENGGUNAAN KAD PERAKAM WAKTU
1998 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 10/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads