# Document Title
1 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN NAIK TARAF APLIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2023 - Garis Panduan : Teknologi Maklumat | Published on 27/03/2023 by ICT | Modified on 27/03/2023 | 10 reads
2 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN NAIK TARAF APLIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Garis Panduan : Teknologi Maklumat | Published on 07/07/2021 by ICT | Modified on 07/07/2021 | 12 reads
3 DASAR ICT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Dasar : Teknologi Maklumat | Published on 07/07/2021 by ICT | Modified on 07/07/2021 | 23 reads
4 DASAR KESELAMATAN ICT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Dasar : Teknologi Maklumat | Published on 07/07/2021 by ICT | Modified on 07/07/2021 | 20 reads
5 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Garis Panduan : Teknologi Maklumat | Published on 07/07/2021 by ICT | Modified on 07/07/2021 | 15 reads