# Document Title
1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA
- Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 98 reads
2 GARIS PANDUAN PELANTIKAN SKIM PERKHIDMATAN KHAS UNIVERSITI
- Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 96 reads
3 GARIS PANDUAN CUTI GANTIAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
- Garis Panduan : Cuti | Published on 29/09/2020 by BSM | Modified on 29/09/2020 | 8 reads
4 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI MELAKSANAKAN AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT
2023 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 11/05/2023 by BSM | Modified on 11/05/2023 | 8 reads
5 PENGISYTIHARAN BADAN KEBAJIKAN KELUARGA ANGKATAN TENTERA (BAKAT) DI BAWAH CUTI TANPA REKOD PERINTAH AM 42(A) BAB C (CUTI) TAHUN 1974
2023 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 11/05/2023 by BSM | Modified on 11/05/2023 | 2 reads
6 GARIS PANDUAN PROGRAM ORIENTASI SEKOLAH (POS)
2023 - Garis Panduan : HR | Published on 10/08/2023 by BSM | Modified on 10/08/2023 | 3 reads
7 PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA (KEMUDAHAN PERUBATAN) VERSI 1.0 (2022)
2023 - Pekeliling Perkhidmatan : HR | Published on 30/12/2022 by BSM | Modified on 30/12/2022 | 24 reads
8 GARIS PANDUAN PERMOHONAN KELULUSAN PERJALANAN KE LUAR NEGARA ATAS TUGAS RASMI BAGI PEGAWAI DI UNIVERSITI AWAM
2023 - Garis Panduan : | Published on 06/06/2023 by BSM | Modified on | 7 reads
9 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM
2023 - Garis Panduan : HR | Published on 12/10/2023 by BSM | Modified on 12/10/2023 | 0 reads
10 PEMANJANGAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD SEMPENA PERAYAAN KEPADA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 12/10/2022 by BSM | Modified on 12/10/2022 | 13 reads