# Document Title
11 PENAMBAHBAIKAN PERATURAN PENGESAHAN SIJIL CUTI SAKIT SWASTA YANG MELEBIHI 15 HARI BAGI RAWATAN PESAKIT LUAR OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 12/10/2022 by BSM | Modified on 12/10/2022 | 3 reads
12 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEHADIRAN STAF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 04/02/2020 by BSM | Modified on 12/06/2020 | 68 reads
13 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PULANG AWAL SATU JAM KEPADA PEGAWAI WANITA MENGANDUNG
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 29/09/2020 | 11 reads
14 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN PERUBATAN UNTUK IBU BAPA YANG SAH KEPADA PESARA PERKHIDMATAN AWAM
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 17 reads
15 GARIS PANDUAN PEMBELIAN SENDIRI KASUT
2017 - Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 12 reads
16 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI STAF UPSI
2017 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 47 reads
17 GARIS PANDUAN PENGURUSAN MEL STAF
2014 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 09/01/2020 by BSM | Modified on 09/01/2020 | 12 reads
18 SYARAT-SYARAT PENGESAHAN DALAM JAWATAN BAGI KAKITANGAN UPSI
2013 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 01/04/2021 by BSM | Modified on 01/04/2021 | 27 reads