# Document Title
11 PEMANJANGAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD SEMPENA PERAYAAN KEPADA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 12/10/2022 by BSM | Modified on 12/10/2022 | 12 reads
12 PEMAKAIAN PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA (KEMUDAHAN CUTI), VERSI 1.0 (2022) KEPADA PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : HR | Published on 18/12/2023 by BSM | Modified on 18/12/2023 | 3 reads
13 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 06/06/2023 by BSM | Modified on 06/06/2023 | 4 reads
14 PENAMBAHBAIKAN PERATURAN PENGESAHAN SIJIL CUTI SAKIT SWASTA YANG MELEBIHI 15 HARI BAGI RAWATAN PESAKIT LUAR OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 12/10/2022 by BSM | Modified on 12/10/2022 | 4 reads
15 GARIS PANDUAN PROGRAM SANGKUTAN
2021 - Garis Panduan : HR | Published on 10/08/2023 by BSM | Modified on 12/10/2023 | 2 reads
16 GARIS PANDUAN UPSI GLOBAL
2021 - Garis Panduan : HR | Published on 10/08/2023 by BSM | Modified on 12/09/2023 | 1 reads
17 POLISI LATIHAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL SUMBER MANUSIA
2021 - Polisi : HR | Published on 10/08/2023 by BSM | Modified on 10/08/2023 | 0 reads
18 GARIS PANDUAN PELAN PENGGANTIAN (SUCCESSION PLANNING)
2020 - Garis Panduan : HR | Published on 12/10/2023 by BSM | Modified on 12/10/2023 | 0 reads
19 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PULANG AWAL SATU JAM KEPADA PEGAWAI WANITA MENGANDUNG
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 29/09/2020 | 13 reads
20 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEHADIRAN STAF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 04/02/2020 by BSM | Modified on 12/06/2020 | 75 reads