# Document Title
11 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 12/10/2022 by BSM | Modified on 12/10/2022 | 21 reads
12 PENAMBAHBAIKAN PERATURAN PENGESAHAN SIJIL CUTI SAKIT SWASTA YANG MELEBIHI 15 HARI BAGI RAWATAN PESAKIT LUAR OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 12/10/2022 by BSM | Modified on 12/10/2022 | 6 reads
13 PEMANJANGAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD SEMPENA PERAYAAN KEPADA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 12/10/2022 by BSM | Modified on 12/10/2022 | 14 reads
14 PEMAKAIAN PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA (KEMUDAHAN CUTI), VERSI 1.0 (2022) KEPADA PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : HR | Published on 18/12/2023 by BSM | Modified on 18/12/2023 | 4 reads
15 GARIS PANDUAN UPSI GLOBAL
2021 - Garis Panduan : HR | Published on 10/08/2023 by BSM | Modified on 12/09/2023 | 3 reads
16 GARIS PANDUAN PROGRAM SANGKUTAN
2021 - Garis Panduan : HR | Published on 10/08/2023 by BSM | Modified on 12/10/2023 | 3 reads
17 POLISI LATIHAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL SUMBER MANUSIA
2021 - Polisi : HR | Published on 10/08/2023 by BSM | Modified on 10/08/2023 | 1 reads
18 GARIS PANDUAN PELAN PENGGANTIAN (SUCCESSION PLANNING)
2020 - Garis Panduan : HR | Published on 12/10/2023 by BSM | Modified on 12/10/2023 | 2 reads
19 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PULANG AWAL SATU JAM KEPADA PEGAWAI WANITA MENGANDUNG
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 29/09/2020 | 17 reads
20 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN PERUBATAN UNTUK IBU BAPA YANG SAH KEPADA PESARA PERKHIDMATAN AWAM
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 18 reads