# Document Title
1 PENAMBAHBAIKAN PROSES KERJA DAN PANDUAN PENULISAN TAJUK & ABSTRAK PENGAJIAN SISWAZAH
2023 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 06/07/2023 by PPS | Modified on 06/07/2023 | 0 reads
2 PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN PENYELIAAN PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH
2023 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 06/07/2023 by PPS | Modified on 06/07/2023 | 0 reads
3 PINDAAN GARIS PANDUAN PENGAMBILAN PELAJAR PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2022 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 30/08/2022 by PPS | Modified on 30/08/2022 | 7 reads
4 PENENTUAN JUMLAH MAKSIMUM KEPUTUSAN RE-VIVA PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH
2022 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 30/08/2022 by PPS | Modified on 30/08/2022 | 4 reads
5 PINDAAN PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS - TEMPOH PENGAJIAN SARJANA MOD PENYELIDIKAN DAN KEDOKTORAN
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : | Published on 30/08/2022 by PPS | Modified on 30/08/2022 | 3 reads
6 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 1 TAHUN 2021 - GARIS PANDUAN PENAWARAN BIDANG PENGAJIAN BAHARU PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH MOD PENYELIDIKAN
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 18/10/2021 by PPS | Modified on 18/10/2021 | 0 reads
7 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 3 TAHUN 2021 - PINDAAN PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (TEMPOH PENGAJIAN)
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 18/10/2021 by PPS | Modified on 18/10/2021 | 1 reads
8 PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMERIKSA DISERTASI/ TESIS PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 09/11/2021 by PPS | Modified on 09/11/2021 | 2 reads
9 PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN PENYELIAAN PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 09/11/2021 by PPS | Modified on 09/11/2021 | 2 reads
10 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 2 TAHUN 2021 - GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN TESIS DOKTOR PENDIDIKAN (KEPIMPINAN DAN DASAR PENDIDIKAN)
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : | Published on 18/10/2021 by PPS | Modified on 18/10/2021 | 3 reads