# Document Title
111 PENGGUNAAN KEPALA SURAT (LETTERHEAD) RASMI UNIVERSITI
2004 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
112 PERTUKARAN DALAMAN DAN PELAKSANAAN WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT (WBB)
2003 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
113 PERMOHONAN MENGANJURKAN DAN MENGHADIRI KURSUS DAN PERSIDANGAN DI UPSI
2003 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on 15/05/2023 | 3 reads
114 KAWALAN KEPADA DOKUMEN SULIT AGENSI
2003 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
115 PINDAAN SURAT PEKELILING PENTADBIRAN BIL. 1/2003
2003 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
116 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 2003
2003 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
117 PEMAKAIAN NAMA KAMPUS UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2002 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
118 CUTI HARI RAYA 'IDHUL FITRI
2002 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
119 PENGAMBILAN CUTI REHAT KETUA DAN TIMBALAN KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB
2002 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
120 PANDUAN PENYELENGGARAAN URUSAN PENANGGUNGAN KERJA
2002 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads