# Document Title
111 PERMOHONAN MENGANJURKAN DAN MENGHADIRI KURSUS DAN PERSIDANGAN DI UPSI
2003 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on 15/05/2023 | 12 reads
112 PINDAAN SURAT PEKELILING PENTADBIRAN BIL. 1/2003
2003 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
113 KAWALAN KEPADA DOKUMEN SULIT AGENSI
2003 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
114 PEMAKAIAN NAMA KAMPUS UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2002 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
115 CUTI HARI RAYA 'IDHUL FITRI
2002 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
116 PENYERTAAN STAF DI DALAM KURSUS
2002 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
117 CUTI REHAT BAGI PEGAWAI / KAKITANGAN YANG BERTARAF KONTRAK, CUTI REHAT KAKITANGAN AKADEMIK DAN CUTI REHAT BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENGAJIAN IJAZAH LANJUTAN SECARA SEPENUH MASA
2002 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
118 PANDUAN PENYELENGGARAAN URUSAN PENANGGUNGAN KERJA
2002 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
119 SURAT PEKELILING PENTADBIRAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA BILANGAN 8 TAHUN 2002 ~ MAKAN DAN MINUM UNTUK MESYUARAT
2002 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
120 PENGAMBILAN CUTI REHAT KETUA DAN TIMBALAN KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB
2002 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads