# Document Title
31 GARIS PANDUAN PENGURUSAN JEMPUTAN PRO CANSELOR, PENGERUSI DAN AHLI LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI (LPU) KE MAJLIS RASMI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
2019 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 20/03/2019 by BG | Modified on 20/03/2019 | 23 reads
32 SPP UPSI BIL. 6 TAHUN 2019 : GARIS PANDUAN PENERIMAAN DAN PEMBERIAN HADIAH_GANJARAN_SUMBANGAN
2019 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 22/10/2019 by BG | Modified on 11/06/2020 | 35 reads
33 PELAKSANAAN DASAR PEMISAH DALAM PERKHIDMATAN AWAM
2019 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 05/02/2020 by BG | Modified on 05/02/2020 | 12 reads
34 SPP UPSI BIL. 8 TAHUN 2019-BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2019
2019 - Surat Pekeliling Pendaftar : Kewangan | Published on 02/01/2020 by BG | Modified on 02/01/2020 | 7 reads
35 SPP UPSI BIL.2 TAHUN 2019 - PANDUAN PENYEDIAAN SURAT RASMI UPSI
2019 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 14/06/2019 by BG | Modified on 14/06/2019 | 68 reads
36 SPP UPSI BIL. 5 TAHUN 2019 : HARI KELEPASAN AM SEMPENA ISTIADAT PERTABALAN SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG XVI
2019 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 22/10/2019 by BG | Modified on 22/10/2019 | 3 reads
37 SPP UPSI BIL.3 TAHUN 2019 - GARIS PANDUAN PENGURUSAN FAIL DAN REKOD UPSI
2019 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 14/06/2019 by BG | Modified on 14/06/2019 | 139 reads
38 SPP UPSI BIL. 6 TAHUN 2018 : KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 150 HARI SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 16/10/2018 by BG | Modified on 16/10/2018 | 29 reads
39 SPP UPSI BIL. 7 TAHUN 2018 : HARI KELEPASAN AM TAMBAHAN SEMPENA HARI MENGUNDI BAGI PILIHANRAYA UMUM KE-14
2018 - Surat Pekeliling Perkhidmatan : Cuti | Published on 17/05/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 28 reads
40 SPP UPSI BIL. 5 TAHUN 2018 : PELAKSANAAN KEBENARAN PULANG AWAL SATU JAM KEPADA PEGAWAI WANITA MENGANDUNG
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 05/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 23 reads