# Document Title
21 PEMBERIAN AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR),KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 160 HARI DIGUNAKAN SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN,PEMBERIAN AWAL AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT
2022 - Pekeliling : Cuti | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 8 reads
22 PENGEMASKINIAN PENGOPERASIAN/KAWALAN (SOP) UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SEMASA FASA PERALIHAN ENDEMIK COVID-19
2022 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads
23 PENSTRUKTURAN SEMULA PUSAT TANGGUNGJAWAB UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
2022 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 5 reads
24 PEKELILING PELAKSANAAN PERHIMPUNAN BULANAN DAN HARI RABU UNTUK QALBU BAGI SELURUH KAKITANGAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI).
2022 - Pekeliling : Sukan | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 19 reads
25 PINDAAN PERATURAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH (AKMA)
2021 - Garis Panduan : Kewangan | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
26 PEMATUHAN TERHADAP GARIS PANDUAN PERMOHONAN CUTI KHAS PERSIDANGAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Garis Panduan : Cuti | Published on 29/12/2023 by BG | Modified on 29/12/2023 | 2 reads
27 PEKELILING PELAKSANAAN PENGGILIRAN WAKTU BERTUGAS STAF UPSI.
2021 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
28 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PREMIS KERAJAAN BAGI MENGAWAL PENULARAN COVID-19
2021 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 27/04/2022 by BG | Modified on 27/04/2022 | 1 reads
29 SPP UPSI BIL.3 TAHUN 2021 : KOD ETIKA DAN TATAKELAKUAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
2021 - Dasar : Tadbir Urus | Published on 14/09/2021 by BG | Modified on 14/09/2021 | 24 reads
30 DASAR PELAKSANAAN IMUNISASI COVID-19 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads