# Document Title
71 GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN FAKULTI
2012 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads
72 KEMUDAHAN KAD NAMA (BUSINESS CARD)
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
73 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN DAN CUTI ISTERI BERSALIN BAGI TUTOR (DA41)
2011 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
74 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN DAN CUTI ISTERI BERSALIN BAGI TUTOR (DA41)
2011 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
75 PEMATUHAN PERATURAN CUTI KAKITANGAN
2011 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
76 WAKTU BEKERJA KAKITANGAN AKADEMIK
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
77 PINDAAN PELAKSANAAN KEMUDAHAN KAD NAMA (BUSINESS CARD)
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
78 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
79 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENOLAKAN CUTI REHAT SECARA AUTOMATIK BAGI KEHADIRAN YANG TIADA REKOD MASUK DAN KELUAR
2011 - Garis Panduan : Cuti | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
80 GARIS PANDUAN PEMBERIAN ELAUN MOTOSIKAL KEPADA PENGAWAL KESELAMATAN DAN PEMBANTU AM PEJABAT
2011 - Garis Panduan : Kewangan | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads