# Document Title
71 WAKTU BEKERJA KAKITANGAN AKADEMIK
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
72 SYARAT DALAMAN BAGI PENGESAHAN DALAM JAWATAN KAKITANGAN UPSI
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
73 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN DAN CUTI ISTERI BERSALIN BAGI TUTOR (DA41)
2011 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
74 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA
2010 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
75 CUTI GANTIAN KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
2010 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
76 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2010 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
77 "TIME OFF"
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
78 CUTI GANTIAN KERANA BERTUGAS PADA HARI SABTU UNTUK PENSYARAH-PENSYARAH YANG TERLIBAT MENGAJAR DI INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH
2009 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
79 PERATURAN MENANGGUNG TUGAS BAGI KAKITANGAN AKADEMIK YANG MEMEGANG JAWATAN PENTADBIRAN
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
80 PERATURAN MENGETIK KAD PERAKAM WAKTU (KAD PEKERJA) BAGI KAKITANGAN UPSI
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads