# Document Title
1 SPP UPSI BIL. 1 TAHUN 2021 : PENGOPERASIAN UPSI SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN DIPERKETATKAN (PKPD)
- Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 10/09/2021 by BG | Modified on 14/09/2021 | 19 reads
2 GARIS PANDUAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA
- Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 98 reads
3 MANUAL PENGGUNA: PENGISYTIHARAN HARTA
- Prosedur : Tadbir Urus | Published on 12/10/2021 by BP | Modified on | 35 reads
4 GARIS PANDUAN CUTI GANTIAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
- Garis Panduan : Cuti | Published on 29/09/2020 by BSM | Modified on 29/09/2020 | 8 reads
5 SPP UPSI BIL. 2 TAHUN 2021 : PENGOPERASIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) SEPANJANG TEMPOH PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA 2
- Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 10/09/2021 by BG | Modified on 14/09/2021 | 20 reads
6 GARIS PANDUAN PEMILIKAN DAN PENGISYTIHARAN HARTA UPSI
- Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 12/10/2021 by BP | Modified on 12/10/2021 | 23 reads
7 GARIS PANDUAN PENGURUSAN MOU/MOA UPSI
- Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 12/10/2021 by BP | Modified on | 21 reads
8 PERATURAN LALULINTAS UPSI 2012
- Dasar : Keselamatan | Published on 05/02/2020 by SECURITY | Modified on 17/06/2020 | 32 reads
9 GARIS PANDUAN PELANTIKAN SKIM PERKHIDMATAN KHAS UNIVERSITI
- Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 96 reads
10 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI MELAKSANAKAN AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT
2023 - Pekeliling : Cuti | Published on 05/05/2023 by BG | Modified on | 12 reads