# Document Title
71 GARIS PANDUAN PROGRAM SANGKUTAN
2021 - Garis Panduan : HR | Published on 10/08/2023 by BSM | Modified on 12/10/2023 | 3 reads
72 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Garis Panduan : Teknologi Maklumat | Published on 07/07/2021 by ICT | Modified on 07/07/2021 | 17 reads
73 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN NAIK TARAF APLIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Garis Panduan : Teknologi Maklumat | Published on 07/07/2021 by ICT | Modified on 07/07/2021 | 13 reads
74 DASAR ICT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Dasar : Teknologi Maklumat | Published on 07/07/2021 by ICT | Modified on 07/07/2021 | 27 reads
75 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 1/2020 - GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENGERUSI JAWATANKUASA VIVA PELAJAR PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2020 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 18/10/2021 by PPS | Modified on 18/10/2021 | 1 reads
76 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 3 TAHUN 2020 - GARIS PANDUAN ETIKA PENYELIDIKAN PELAJAR PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2020 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 18/10/2021 by PPS | Modified on 18/10/2021 | 1 reads
77 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN PELAJAR PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (PINDAAN TERKINI)
2020 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : | Published on 29/09/2020 by PPS | Modified on 29/09/2020 | 6 reads
78 SPP UPSI BIL. 1 TAHUN 2020 : PENSTRUKTURAN SEMULA BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2020 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 11/06/2020 by BG | Modified on 11/06/2020 | 24 reads
79 SPP UPSI BIL. 7 TAHUN 2019 : PEMAKAIAN MYPORTFOLIO
2020 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 22/10/2019 by BG | Modified on 22/10/2019 | 111 reads
80 TOR GERAN SEPADAN (GPS 2020)
2020 - Terma Rujukan : 4P | Published on 15/06/2020 by PPP | Modified on 15/06/2020 | 8 reads