# Document Title
11 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN NAIK TARAF APLIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2023 - Garis Panduan : Teknologi Maklumat | Published on 27/03/2023 by ICT | Modified on 27/03/2023 | 10 reads
12 PENAMBAIKAN PEMBERIAN AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR) DAN PENAMBAHBAIKAN PEMBERIAN AWAL AWARD WANG TUNAI GCR
2023 - Pekeliling : Cuti | Published on 04/10/2023 by BG | Modified on | 1 reads
13 PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA (KEMUDAHAN PERUBATAN) VERSI 1.0 (2022)
2023 - Pekeliling Perkhidmatan : HR | Published on 30/12/2022 by BSM | Modified on 30/12/2022 | 21 reads
14 GARIS PANDUAN PERMOHONAN KELULUSAN PERJALANAN KE LUAR NEGARA ATAS TUGAS RASMI BAGI PEGAWAI DI UNIVERSITI AWAM
2023 - Garis Panduan : | Published on 06/06/2023 by BSM | Modified on | 6 reads
15 PENGISYTIHARAN BADAN KEBAJIKAN KELUARGA ANGKATAN TENTERA (BAKAT) DI BAWAH CUTI TANPA REKOD PERINTAH AM 42(A) BAB C (CUTI) TAHUN 1974
2023 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 11/05/2023 by BSM | Modified on 11/05/2023 | 2 reads
16 PENGISYTIHARAN BADAN KEBAJIKAN KELUARGA ANGKATAN TENTERA (BAKAT) DI BAWAH CUTI TANPA REKOD PERINTAH AM 42(A) BAB C (CUTI) TAHUN 1974
2023 - Surat Pekeliling Perkhidmatan : Cuti | Published on 05/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
17 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI MELAKSANAKAN AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT
2023 - Pekeliling : Cuti | Published on 05/05/2023 by BG | Modified on | 11 reads
18 KENAIKAN KADAR KOS RAWATAN SERTA PENETAPAN KADAR SILING MAKSIMUM SETAHUN SEBANYAK RM1,000.00 DI KLINIK PANEL DAN KLINIK BUKAN PANEL KEPADA STAF DAN TANGGUNGAN STAF DI UPSI
2023 - Pekeliling : HR | Published on 05/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads
19 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI MELAKSANAKAN AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT
2023 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 11/05/2023 by BSM | Modified on 11/05/2023 | 6 reads
20 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN TANDATANGAN ELEKTRONIK/ CAP DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
2023 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 13/04/2023 by BG | Modified on 13/04/2023 | 16 reads