# Document Title
81 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 5 TAHUN 2018 BILANGAN PATAH PERKATAAN BAGI DISERTASI/TESIS & TERMA DISERTASI/TESIS
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 4 reads
82 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 4 TAHUN 2018 DASAR PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 4 reads
83 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 3 TAHUN 2018 TEMPOH PENYEDIAAN KERTAS PROJEK PROGRAM SARJANA
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 4 reads
84 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 2 TAHUN 2018 SYARAT BERMASTAUTIN
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 1 reads
85 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 1 TAHUN 2018 GARIS PANDUAN PENGGUBALAN DAN PEMARKAHAN SOALAN PEPERIKSAAN
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 5 reads
86 SPP UPSI BIL.9 TAHUN 2018 : GARIS PANDUAN MENGENAI PERATURAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN LUAR UPSI
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 09/01/2020 by BG | Modified on 09/01/2020 | 17 reads
87 GARIS PANDUAN PENGURUSAN, PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN
2018 - Garis Panduan : Kenderaan | Published on 04/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 27 reads
88 SPP UPSI BIL.8 TAHUN 2018 : ARAHAN PELAKSANAAN PENGISYTIHARAN KEPENTINGAN DALAM MESYUARAT
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 16/10/2018 by BG | Modified on 16/10/2018 | 38 reads
89 SPP UPSI BIL. 6 TAHUN 2018 : KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 150 HARI SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 16/10/2018 by BG | Modified on 16/10/2018 | 20 reads
90 TOR GERAN SEPADAN/ MATCHING GRANT
2018 - Terma Rujukan : 4P | Published on 09/01/2020 by PPP | Modified on 11/06/2020 | 2 reads