# Document Title
131 PB BIL. 2/2019 : GARIS PANDUAN TADBIR URUS ANAK SYARIKAT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2019 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 12 reads
132 SEMAKAN SEMULA KADAR YURAN DAN KADAR BAYARAN YANG BERKAITAN PROGRAM PESISIR UPSI
2019 - Pekeliling : Kewangan | Published on 06/02/2020 by BENDAHARI | Modified on 06/02/2020 | 14 reads
133 GARIS PANDUAN PELABURAN UPSI
2019 - Pekeliling : Kewangan | Published on 06/02/2020 by BENDAHARI | Modified on 06/02/2020 | 21 reads
134 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEHADIRAN STAF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 04/02/2020 by BSM | Modified on 12/06/2020 | 81 reads
135 GARIS PANDUAN PENGURUSAN RUANG UPSI
2018 - Garis Panduan : | Published on 27/04/2022 by JPPHB | Modified on 12/06/2023 | 13 reads
136 TOR GERAN SEPADAN/ MATCHING GRANT
2018 - Terma Rujukan : 4P | Published on 09/01/2020 by PPP | Modified on 11/06/2020 | 4 reads
137 SPP UPSI BIL.9 TAHUN 2018 : GARIS PANDUAN MENGENAI PERATURAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN LUAR UPSI
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 09/01/2020 by BG | Modified on 09/01/2020 | 32 reads
138 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 6 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 6 reads
139 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 1 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 13 reads
140 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 10 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 13 reads