# Document Title
181 TOR UNIVERSITY SPECIAL RESEARCH GRANT/ GERAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI BERTERASKAN PENDIDIKAN
2017 - Terma Rujukan : 4P | Published on 15/06/2020 by PPP | Modified on 15/06/2020 | 3 reads
182 SPP UPSI BIL.3 TAHUN 2017 PERUBAHAN GELARAN JAWATAN TIMBALAN DEKAN FAKULTI UPSI
2017 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 02/01/2020 by BG | Modified on 02/01/2020 | 7 reads
183 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 7 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 10 reads
184 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 11 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 15 reads
185 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 1 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 09/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 10 reads
186 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI STAF UPSI
2017 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 48 reads
187 GARIS PANDUAN PEMBELIAN SENDIRI KASUT
2017 - Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 14 reads
188 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 6 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 8 reads
189 SPP UPSI BIL. 1 TAHUN 2017 : PENSTRUKTURAN SEMULA STRUKTUR ORGANISASI UPSI
2017 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 22/10/2019 by BG | Modified on 22/10/2019 | 14 reads
190 PB BIL. 2/2017 : KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (DIBATALKAN SELEPAS 31 OKTOBER 2019)
2017 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 3 reads