# Document Title
181 GARIS PANDUAN URUSAN TUNTUTAN PEMBAYARAN BALIK PEMBELIAN KASUT
2016 - Garis Panduan : Kewangan | Published on 19/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
182 PB BIL. 1/2016 : GARIS PANDUAN BAGI ARAHAN KERJA (WORK ORDER) DAN PERMOHONAN TUNTUTAN BAYARAN ELAUN LEBIH MASA (OVERTIME) MELALUI MYUPSI PORTAL (TERMASUK PELAKSANAAN OT SHIFT SECARA ONLINE)
2016 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on 10/07/2020 | 11 reads
183 MANUAL PENGGUNA : PENGURUSAN BAJET
2016 - Prosedur : Kewangan | Published on 13/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 7 reads
184 MANUAL PENGGUNA : PERANCANGAN BAJET
2016 - Prosedur : Kewangan | Published on 13/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 8 reads
185 GARIS PANDUAN CUTI GANTIAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2016 - Garis Panduan : Cuti | Published on 19/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
186 GARIS PANDUAN PENYELIAAN PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH
2016 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 8 reads
187 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN BILIK KEBAL INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (IPS) DAN PENGURUSAN KESELAMATAN SOALAN PEPERIKSAAN
2016 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 1 reads
188 PEMAKAIAN KAD KAKITANGAN / KAD PELAJAR DI DALAM KAWASAN KAMPUS
2016 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 19/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
189 PINDAAN PB BIL. 2/2015 : KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2016 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on 10/07/2020 | 2 reads
190 PB BIL. 2/2015 : KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2015 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on 10/07/2020 | 5 reads