# Document Title
181 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 1 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 09/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 11 reads
182 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 12 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 7 reads
183 SPP UPSI BIL. 1 TAHUN 2017 : PENSTRUKTURAN SEMULA STRUKTUR ORGANISASI UPSI
2017 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 22/10/2019 by BG | Modified on 22/10/2019 | 15 reads
184 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 6 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 8 reads
185 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 8 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 16 reads
186 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 4 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 09/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 12 reads
187 SPP UPSI BIL. 2 TAHUN 2017 MAKLUMAN MENGENAI PINDAAN TARIKH AWAL MUHARAM 2017
2017 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 02/01/2020 by BG | Modified on 02/01/2020 | 0 reads
188 SPP UPSI BIL.3 TAHUN 2017 PERUBAHAN GELARAN JAWATAN TIMBALAN DEKAN FAKULTI UPSI
2017 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 02/01/2020 by BG | Modified on 02/01/2020 | 8 reads
189 TOR UNIVERSITY SPECIAL RESEARCH GRANT/ GERAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI BERTERASKAN PENDIDIKAN
2017 - Terma Rujukan : 4P | Published on 15/06/2020 by PPP | Modified on 15/06/2020 | 6 reads
190 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 7 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 10 reads