# Document Title
141 GARIS PANDUAN PENULISAN DISERTASI/TESIS
2018 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 4 reads
142 SPP UPSI BIL. 6 TAHUN 2018 : KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 150 HARI SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 16/10/2018 by BG | Modified on 16/10/2018 | 29 reads
143 TOR GERAN SEPADAN/ MATCHING GRANT
2018 - Terma Rujukan : 4P | Published on 09/01/2020 by PPP | Modified on 11/06/2020 | 4 reads
144 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 1 TAHUN 2018 GARIS PANDUAN PENGGUBALAN DAN PEMARKAHAN SOALAN PEPERIKSAAN
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 8 reads
145 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN PERUBATAN UNTUK IBU BAPA YANG SAH KEPADA PESARA PERKHIDMATAN AWAM
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 17 reads
146 SPP UPSI BIL.9 TAHUN 2018 : GARIS PANDUAN MENGENAI PERATURAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN LUAR UPSI
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 09/01/2020 by BG | Modified on 09/01/2020 | 32 reads
147 PANDUAN PENYEDIAAN KAJIAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH
2018 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 4 reads
148 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 5 TAHUN 2018 BILANGAN PATAH PERKATAAN BAGI DISERTASI/TESIS & TERMA DISERTASI/TESIS
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 5 reads
149 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 5 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 10 reads
150 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 13 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 8 reads