# Document Title
141 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 14 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 14 reads
142 GARIS PANDUAN PENULISAN DISERTASI/TESIS
2018 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 4 reads
143 SPP UPSI BIL. 7 TAHUN 2018 : HARI KELEPASAN AM TAMBAHAN SEMPENA HARI MENGUNDI BAGI PILIHANRAYA UMUM KE-14
2018 - Surat Pekeliling Perkhidmatan : Cuti | Published on 17/05/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 28 reads
144 SPP UPSI BIL. 5 TAHUN 2018 : PELAKSANAAN KEBENARAN PULANG AWAL SATU JAM KEPADA PEGAWAI WANITA MENGANDUNG
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 05/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 24 reads
145 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 11 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 10 reads
146 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 17 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 9 reads
147 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN PERUBATAN UNTUK IBU BAPA YANG SAH KEPADA PESARA PERKHIDMATAN AWAM
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 18 reads
148 SPP UPSI BIL.9 TAHUN 2018 : GARIS PANDUAN MENGENAI PERATURAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN LUAR UPSI
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 09/01/2020 by BG | Modified on 09/01/2020 | 32 reads
149 SPP UPSI BIL. 6 TAHUN 2018 : KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 150 HARI SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 16/10/2018 by BG | Modified on 16/10/2018 | 31 reads
150 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 16 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 10 reads