# Document Title
171 SPP UPSI BIL. 1 TAHUN 2018 : KEMUDAHAN CUTI UMRAH
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 05/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 25 reads
172 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 16 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 10 reads
173 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 12 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 13 reads
174 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 13 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 9 reads
175 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
2018 - Pekeliling : Cuti | Published on 23/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
176 PELAKSANAAN WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT (WBB)
2018 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 23/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
177 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PULANG AWAL SATU JAM KEPADA PEGAWAI WANITA MENGANDUNG
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 29/09/2020 | 13 reads
178 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 3 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 09/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 8 reads
179 SPP UPSI BIL. 2 TAHUN 2017 MAKLUMAN MENGENAI PINDAAN TARIKH AWAL MUHARAM 2017
2017 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 02/01/2020 by BG | Modified on 02/01/2020 | 0 reads
180 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 10 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 12 reads