# Document Title
171 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 3 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 09/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 7 reads
172 PB BIL. 2/2017 : KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (DIBATALKAN SELEPAS 31 OKTOBER 2019)
2017 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 2 reads
173 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 7 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 9 reads
174 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 11 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 13 reads
175 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 12 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 6 reads
176 SPP UPSI BIL.3 TAHUN 2017 PERUBAHAN GELARAN JAWATAN TIMBALAN DEKAN FAKULTI UPSI
2017 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 02/01/2020 by BG | Modified on 02/01/2020 | 7 reads
177 TOR UNIVERSITY SPECIAL RESEARCH GRANT/ GERAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI BERTERASKAN PENDIDIKAN
2017 - Terma Rujukan : 4P | Published on 15/06/2020 by PPP | Modified on 15/06/2020 | 2 reads
178 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 9 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 10 reads
179 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 4 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 09/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 10 reads
180 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 10 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 10 reads