# Document Title
171 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 5 TAHUN 2018 BILANGAN PATAH PERKATAAN BAGI DISERTASI/TESIS & TERMA DISERTASI/TESIS
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 5 reads
172 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 1 TAHUN 2018 GARIS PANDUAN PENGGUBALAN DAN PEMARKAHAN SOALAN PEPERIKSAAN
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 8 reads
173 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 12 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 13 reads
174 SPP UPSI BIL. 7 TAHUN 2018 : HARI KELEPASAN AM TAMBAHAN SEMPENA HARI MENGUNDI BAGI PILIHANRAYA UMUM KE-14
2018 - Surat Pekeliling Perkhidmatan : Cuti | Published on 17/05/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 28 reads
175 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 12 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 6 reads
176 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI STAF UPSI
2017 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 53 reads
177 SPP UPSI BIL.3 TAHUN 2017 PERUBAHAN GELARAN JAWATAN TIMBALAN DEKAN FAKULTI UPSI
2017 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 02/01/2020 by BG | Modified on 02/01/2020 | 7 reads
178 PB BIL. 2/2017 : KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (DIBATALKAN SELEPAS 31 OKTOBER 2019)
2017 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 3 reads
179 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 11 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 21/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 16 reads
180 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 3 TAHUN 2017
2017 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 09/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 9 reads