# Document Title
211 GARIS PANDUAN LANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH (GRA)
2015 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 2 reads
212 GARIS PANDUAN PENGURUSAN MEL STAF
2014 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 09/01/2020 by BSM | Modified on 09/01/2020 | 12 reads
213 GARIS PANDUAN PENYELIDIKAN
2014 - Garis Panduan : 4P | Published on 20/02/2020 by PPP | Modified on 11/06/2020 | 7 reads
214 PB BIL. 1/2014 : TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG UNTUK PERJALANAN KE LUAR NEGARA BAGI KELAS EKONOMI DAN KELAS PERNIAGAAN
2014 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 02/03/2021 by BENDAHARI | Modified on 02/03/2021 | 3 reads
215 PB BIL. 1/2013 : PROSEDUR TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG UNTUK PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI TEMPOH 1 JANUARI 2013 HINGGA 31 DISEMBER 2014
2013 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 02/03/2021 by BENDAHARI | Modified on 02/03/2021 | 4 reads
216 PINDAAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENOLAKAN CUTI REHAT SECARA AUTOMATIK BAGI KEHADIRAN YANG TIADA REKOD MASUK DAN KELUAR
2013 - Pekeliling : Cuti | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
217 GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN KOMPREHENSIF
2013 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 3 reads
218 PEMANJANGAN PEMAKAIAN SPP UPSI BIL. 6 TAHUN 2011 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN DAN CUTI ISTERI BERSALIN KEPADA STAF SKIM AKADEMIK LANTIKAN UNIVERSITI
2013 - Pekeliling : Cuti | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on 29/05/2023 | 1 reads
219 SYARAT-SYARAT PENGESAHAN DALAM JAWATAN BAGI KAKITANGAN UPSI
2013 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 01/04/2021 by BSM | Modified on 01/04/2021 | 29 reads
220 SYARAT-SYARAT PENGESAHAN DALAM JAWATAN KAKITANGAN UPSI
2013 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads