# Document Title
211 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN DAN CUTI ISTERI BERSALIN BAGI TUTOR (DA41)
2011 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
212 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
213 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN DAN CUTI ISTERI BERSALIN BAGI TUTOR (DA41)
2011 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
214 PINDAAN PELAKSANAAN KEMUDAHAN KAD NAMA (BUSINESS CARD)
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
215 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENOLAKAN CUTI REHAT SECARA AUTOMATIK BAGI KEHADIRAN YANG TIADA REKOD MASUK DAN KELUAR
2011 - Garis Panduan : Cuti | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
216 SYARAT DALAMAN BAGI PENGESAHAN DALAM JAWATAN KAKITANGAN UPSI
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
217 PEMATUHAN PERATURAN CUTI KAKITANGAN
2011 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
218 WAKTU BEKERJA KAKITANGAN AKADEMIK
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
219 CUTI GANTIAN KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
2010 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
220 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA
2010 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads