# Document Title
251 PERATURAN KAWALAN KUNCI KESELAMATAN
2008 - Pekeliling : Keselamatan | Published on 05/02/2020 by SECURITY | Modified on 17/06/2020 | 65 reads
252 GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN: PERATURAN MELAPORKAN ADUAN, KEMALANGAN, KEJADIAN BERBAHAYA, KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYIASATAN
2008 - Garis Panduan : Keselamatan | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
253 TINDAKAN DAN AMARAN PENTADBIRAN TERHADAP PEGAWAI BERPRESTASI RENDAH DAN PEGAWAI BERMASALAH
2008 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
254 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN (13 SEPTEMBER 2007 HINGGA 12 OKTOBER 2007)
2007 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
255 PAKAIAN SEMASA BEKERJA
2007 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
256 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN 1427
2006 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
257 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 2006
2006 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
258 PEMAKAIAN LOGO KUALITI DALAM SEMUA URUSAN SURAT MENYURAT UNIVERSITI
2006 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
259 HAD KELULUSAN TUNTUTAN BAYARAN BALIK PERBELANJAAN PERUBATAN UNTUK KELULUSAN MPE
2005 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
260 PINDAAN HARI REHAT SABTU
2005 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads