# Document Title
231 SYARAT DALAMAN BAGI PENGESAHAN DALAM JAWATAN KAKITANGAN UPSI
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
232 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN DAN CUTI ISTERI BERSALIN BAGI TUTOR (DA41)
2011 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
233 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENOLAKAN CUTI REHAT SECARA AUTOMATIK BAGI KEHADIRAN YANG TIADA REKOD MASUK DAN KELUAR
2011 - Garis Panduan : Cuti | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
234 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
235 GARIS PANDUAN PEMBERIAN ELAUN MOTOSIKAL KEPADA PENGAWAL KESELAMATAN DAN PEMBANTU AM PEJABAT
2011 - Garis Panduan : Kewangan | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads
236 PEMATUHAN PERATURAN CUTI KAKITANGAN
2011 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
237 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2010 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
238 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA
2010 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
239 CUTI GANTIAN KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
2010 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
240 CUTI GANTIAN KERANA BERTUGAS PADA HARI SABTU UNTUK PENSYARAH-PENSYARAH YANG TERLIBAT MENGAJAR DI INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH
2009 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads