# Document Title
231 KEMUDAHAN KAD NAMA (BUSINESS CARD)
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
232 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
233 GARIS PANDUAN PEMBERIAN ELAUN MOTOSIKAL KEPADA PENGAWAL KESELAMATAN DAN PEMBANTU AM PEJABAT
2011 - Garis Panduan : Kewangan | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads
234 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2010 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
235 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA
2010 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 4 reads
236 CUTI GANTIAN KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
2010 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
237 "TIME OFF"
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 4 reads
238 CUTI GANTIAN KERANA BERTUGAS PADA HARI SABTU UNTUK PENSYARAH-PENSYARAH YANG TERLIBAT MENGAJAR DI INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH
2009 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
239 PERATURAN MENANGGUNG TUGAS BAGI KAKITANGAN AKADEMIK YANG MEMEGANG JAWATAN PENTADBIRAN
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
240 PERATURAN MENGETIK KAD PERAKAM WAKTU (KAD PEKERJA) BAGI KAKITANGAN UPSI
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads