# Document Title
241 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
242 PERATURAN MENGETIK KAD PERAKAM WAKTU (KAD PEKERJA) BAGI KAKITANGAN UPSI
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
243 "TIME OFF"
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads
244 PERATURAN MENANGGUNG TUGAS BAGI KAKITANGAN AKADEMIK YANG MEMEGANG JAWATAN PENTADBIRAN
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
245 SYARAT PEMILIHAN PUSAT PEPERIKSAAN KHAS KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL)
2008 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
246 SPP UPSI BIL. 2 TAHUN 2018 : KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
2008 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 05/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 36 reads
247 GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN: MENGENDALIKAN GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA
2008 - Garis Panduan : Keselamatan | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
248 GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI PEJABAT
2008 - Garis Panduan : Keselamatan | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
249 TINDAKAN DAN AMARAN PENTADBIRAN TERHADAP PEGAWAI BERPRESTASI RENDAH DAN PEGAWAI BERMASALAH
2008 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
250 PERATURAN KAWALAN KUNCI KESELAMATAN
2008 - Pekeliling : Keselamatan | Published on 05/02/2020 by SECURITY | Modified on 17/06/2020 | 64 reads