# Document Title
221 GARIS PANDUAN MENGENAI PERATURAN BERKAITAN PENERIMAAN SIJIL SAKIT SWASTA UNTUK TUJUAN KEMUDAHAN CUTI SAKIT DI BAWAH PERINTAH AM 15 BAB C - SIJIL SAKIT DOKTOR SWASTA
2013 - Garis Panduan : Cuti | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
222 PERATURAN KEHADIRAN KE PEJABAT STAF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2013 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 19/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
223 CUTI GANTIAN KAKITANGAN AKADEMIK BERTUGAS MENGAJAR PADA HARI SABTU
2012 - Pekeliling : Cuti | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
224 GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN FAKULTI
2012 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads
225 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2012 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
226 WAKTU BEKERJA KAKITANGAN AKADEMIK
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
227 DASAR PENYELIDIKAN
2011 - Dasar : 4P | Published on 09/01/2020 by PPP | Modified on 11/06/2020 | 6 reads
228 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN DAN CUTI ISTERI BERSALIN BAGI TUTOR (DA41)
2011 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
229 KEMUDAHAN KAD NAMA (BUSINESS CARD)
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
230 PINDAAN PELAKSANAAN KEMUDAHAN KAD NAMA (BUSINESS CARD)
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads