# Document Title
221 CUTI GANTIAN KAKITANGAN AKADEMIK BERTUGAS MENGAJAR PADA HARI SABTU
2012 - Pekeliling : Cuti | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
222 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2012 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
223 SYARAT DALAMAN BAGI PENGESAHAN DALAM JAWATAN KAKITANGAN UPSI
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
224 DASAR PENYELIDIKAN
2011 - Dasar : 4P | Published on 09/01/2020 by PPP | Modified on 11/06/2020 | 10 reads
225 PEMATUHAN PERATURAN CUTI KAKITANGAN
2011 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
226 WAKTU BEKERJA KAKITANGAN AKADEMIK
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
227 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN DAN CUTI ISTERI BERSALIN BAGI TUTOR (DA41)
2011 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
228 PINDAAN PELAKSANAAN KEMUDAHAN KAD NAMA (BUSINESS CARD)
2011 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
229 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENOLAKAN CUTI REHAT SECARA AUTOMATIK BAGI KEHADIRAN YANG TIADA REKOD MASUK DAN KELUAR
2011 - Garis Panduan : Cuti | Published on 16/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
230 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN DAN CUTI ISTERI BERSALIN BAGI TUTOR (DA41)
2011 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads