# Document Title
221 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2010 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
222 PERATURAN MENANGGUNG TUGAS BAGI KAKITANGAN AKADEMIK YANG MEMEGANG JAWATAN PENTADBIRAN
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
223 "TIME OFF"
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
224 PERATURAN MENGETIK KAD PERAKAM WAKTU (KAD PEKERJA) BAGI KAKITANGAN UPSI
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
225 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN
2009 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
226 CUTI GANTIAN KERANA BERTUGAS PADA HARI SABTU UNTUK PENSYARAH-PENSYARAH YANG TERLIBAT MENGAJAR DI INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH
2009 - Pekeliling : Cuti | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
227 SYARAT PEMILIHAN PUSAT PEPERIKSAAN KHAS KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL)
2008 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
228 TINDAKAN DAN AMARAN PENTADBIRAN TERHADAP PEGAWAI BERPRESTASI RENDAH DAN PEGAWAI BERMASALAH
2008 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
229 GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN: MENGENDALIKAN GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA
2008 - Garis Panduan : Keselamatan | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
230 GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN: PERATURAN MELAPORKAN ADUAN, KEMALANGAN, KEJADIAN BERBAHAYA, KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYIASATAN
2008 - Garis Panduan : Keselamatan | Published on 15/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads