# Document Title
151 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 7 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 6 reads
152 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 5 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 11 reads
153 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 8 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 11 reads
154 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 3 TAHUN 2018 TEMPOH PENYEDIAAN KERTAS PROJEK PROGRAM SARJANA
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 6 reads
155 SPP UPSI BIL. 3 TAHUN 2018 : PELAKSANAAN WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT (WBB)
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 05/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 32 reads
156 DASAR PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
2018 - Dasar : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 7 reads
157 SPP UPSI BIL. 6 TAHUN 2018 : KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 150 HARI SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 16/10/2018 by BG | Modified on 16/10/2018 | 31 reads
158 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 15 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 11 reads
159 TOR GERAN INOVASI PENDIDIKAN/ EDUCATION INNOVATION GRANT
2018 - Terma Rujukan : 4P | Published on 09/01/2020 by PPP | Modified on 15/06/2020 | 0 reads
160 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PULANG AWAL SATU JAM KEPADA PEGAWAI WANITA MENGANDUNG
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 29/09/2020 | 17 reads