# Document Title
151 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 6 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 4 reads
152 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 4 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 10 reads
153 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 12 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 11 reads
154 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 16 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 9 reads
155 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 8 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 10 reads
156 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 7 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 5 reads
157 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 9 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 6 reads
158 SPP UPSI BIL. 1 TAHUN 2018 : KEMUDAHAN CUTI UMRAH
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 05/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 19 reads
159 KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
2018 - Pekeliling : Cuti | Published on 23/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
160 PELAKSANAAN WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT (WBB)
2018 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 23/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads