# Document Title
151 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 10 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 13 reads
152 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEHADIRAN STAF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 04/02/2020 by BSM | Modified on 12/06/2020 | 75 reads
153 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 1 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 13 reads
154 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 15 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 11 reads
155 DASAR PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
2018 - Dasar : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 7 reads
156 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 3 TAHUN 2018
2018 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 29/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 6 reads
157 GARIS PANDUAN PENULISAN DISERTASI/TESIS
2018 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 4 reads
158 SPP UPSI BIL. 6 TAHUN 2018 : KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 150 HARI SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 16/10/2018 by BG | Modified on 16/10/2018 | 29 reads
159 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN PERUBATAN UNTUK IBU BAPA YANG SAH KEPADA PESARA PERKHIDMATAN AWAM
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 18 reads
160 TOR GERAN SEPADAN/ MATCHING GRANT
2018 - Terma Rujukan : 4P | Published on 09/01/2020 by PPP | Modified on 11/06/2020 | 4 reads