# Document Title
101 GARIS PANDUAN PEMBERIAN DISKAUN YURAN PENGAJIAN KEPADA ALUMNI UPSI
2019 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 2 reads
102 PELAKSANAAN DASAR PEMISAH DALAM PERKHIDMATAN AWAM
2019 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 05/02/2020 by BG | Modified on 05/02/2020 | 12 reads
103 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 2 TAHUN 2019
2019 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 30/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 36 reads
104 SPP UPSI BIL. 4 TAHUN 2019 : PENUTUPAN PUSAT PERKEMBANGAN ILMU DAN PENGAJIAN PROFESIONAL (CEKAPS)
2019 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 22/10/2019 by BG | Modified on 22/10/2019 | 15 reads
105 PB BIL. 2/2019 : GARIS PANDUAN TADBIR URUS ANAK SYARIKAT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2019 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 10 reads
106 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 8 TAHUN 2019
2019 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 30/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 12 reads
107 GARIS PANDUAN TADBIR URUS ANAK SYARIKAT UPSI
2019 - Pekeliling : Kewangan | Published on 06/02/2020 by BENDAHARI | Modified on 06/02/2020 | 14 reads
108 SPP UPSI BIL. 8 TAHUN 2019-BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2019
2019 - Surat Pekeliling Pendaftar : Kewangan | Published on 02/01/2020 by BG | Modified on 02/01/2020 | 7 reads
109 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 4 TAHUN 2019
2019 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 30/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 11 reads
110 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 1 TAHUN 2019
2019 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : HEA | Published on 30/01/2020 by AKADEMIK | Modified on 11/06/2020 | 21 reads