# Document Title
31 PEKELILING PELAKSANAAN PERHIMPUNAN BULANAN DAN HARI RABU UNTUK QALBU BAGI SELURUH KAKITANGAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI).
2022 - Pekeliling : Sukan | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 17 reads
32 PENSTRUKTURAN SEMULA PUSAT TANGGUNGJAWAB DAN PEMAKLUMAN MENGENAI CARTA ORGANISASI BAHARU UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
2022 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
33 PINDAAN GARIS PANDUAN PENGAMBILAN PELAJAR PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2022 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 30/08/2022 by PPS | Modified on 30/08/2022 | 8 reads
34 PENAMBAHBAIKAN PERATURAN PENGESAHAN SIJIL CUTI SAKIT SWASTA YANG MELEBIHI 15 HARI BAGI RAWATAN PESAKIT LUAR OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 12/10/2022 by BSM | Modified on 12/10/2022 | 4 reads
35 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 06/06/2023 by BSM | Modified on 06/06/2023 | 4 reads
36 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 12/10/2022 by BSM | Modified on 12/10/2022 | 16 reads
37 PEMBERIAN AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR),KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 160 HARI DIGUNAKAN SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN,PEMBERIAN AWAL AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT
2022 - Pekeliling : Cuti | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 6 reads
38 PENAMBAHBAIKAN PERATURAN PENGESAHAN SIJIL CUTI SAKIT SWASTA YANG MELEBIHI 15 HARI BAGI RAWATAN PESAKIT LUAR OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN
2022 - Pekeliling : Cuti | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads
39 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN
2022 - Pekeliling : Cuti | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
40 PENENTUAN JUMLAH MAKSIMUM KEPUTUSAN RE-VIVA PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH
2022 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 30/08/2022 by PPS | Modified on 30/08/2022 | 5 reads