# Document Title
31 PEKELILING PELAKSANAAN PERHIMPUNAN BULANAN DAN HARI RABU UNTUK QALBU BAGI SELURUH KAKITANGAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI).
2022 - Pekeliling : Sukan | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
32 PENSTRUKTURAN SEMULA PUSAT TANGGUNGJAWAB UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
2022 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
33 PENAMBAHBAIKAN PERATURAN PENGESAHAN SIJIL CUTI SAKIT SWASTA YANG MELEBIHI 15 HARI BAGI RAWATAN PESAKIT LUAR OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 12/10/2022 by BSM | Modified on 12/10/2022 | 3 reads
34 PEMANJANGAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD SEMPENA PERAYAAN KEPADA PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK
2022 - Pekeliling : Cuti | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
35 GARIS PANDUAN DASAR PENGURUSAN ADUAN INTEGRITI UPSI
2021 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 27/04/2022 by UI | Modified on 05/09/2022 | 4 reads
36 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 1 TAHUN 2021 - GARIS PANDUAN PENAWARAN BIDANG PENGAJIAN BAHARU PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH MOD PENYELIDIKAN
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 18/10/2021 by PPS | Modified on 18/10/2021 | 0 reads
37 DASAR PELAKSANAAN IMUNISASI COVID-19 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
38 PEKELILING PELAKSANAAN PENGGILIRAN WAKTU BERTUGAS STAF UPSI.
2021 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
39 PINDAAN PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS - TEMPOH PENGAJIAN SARJANA MOD PENYELIDIKAN DAN KEDOKTORAN
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : | Published on 30/08/2022 by PPS | Modified on 30/08/2022 | 2 reads
40 PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMERIKSA DISERTASI/ TESIS PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 09/11/2021 by PPS | Modified on 09/11/2021 | 1 reads