# Document Title
41 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 4 TAHUN 2021 - PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENULISAN TESIS/ DISERTASI DALAM BAHASA SELAIN DARIPADA BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 18/10/2021 by PPS | Modified on 18/10/2021 | 5 reads
42 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PREMIS KERAJAAN BAGI MENGAWAL PENULARAN COVID-19
2021 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 27/04/2022 by BG | Modified on 27/04/2022 | 1 reads
43 SPP UPSI BIL.3 TAHUN 2021 : KOD ETIKA DAN TATAKELAKUAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
2021 - Dasar : Tadbir Urus | Published on 14/09/2021 by BG | Modified on 14/09/2021 | 18 reads
44 DASAR KESELAMATAN ICT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Dasar : Teknologi Maklumat | Published on 07/07/2021 by ICT | Modified on 07/07/2021 | 18 reads
45 PANDUAN PENETAPAN BEBAN TUGAS PENYELIAAN PENSYARAH PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 09/11/2021 by PPS | Modified on 09/11/2021 | 3 reads
46 PINDAAN PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS - TEMPOH PENGAJIAN SARJANA MOD PENYELIDIKAN DAN KEDOKTORAN
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : | Published on 30/08/2022 by PPS | Modified on 30/08/2022 | 2 reads
47 DASAR PELAKSANAAN IMUNISASI COVID-19 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
48 PEKELILING PELAKSANAAN PENGGILIRAN WAKTU BERTUGAS STAF UPSI.
2021 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
49 GARIS PANDUAN DASAR PENGURUSAN ADUAN INTEGRITI UPSI
2021 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 27/04/2022 by UI | Modified on 05/09/2022 | 4 reads
50 DASAR ICT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Dasar : Teknologi Maklumat | Published on 07/07/2021 by ICT | Modified on 07/07/2021 | 14 reads