# Document Title
41 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 06/06/2023 by BSM | Modified on 06/06/2023 | 4 reads
42 PENSTRUKTURAN SEMULA PUSAT TANGGUNGJAWAB DAN PEMAKLUMAN MENGENAI CARTA ORGANISASI BAHARU UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
2022 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
43 PENENTUAN JUMLAH MAKSIMUM KEPUTUSAN RE-VIVA PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH
2022 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 30/08/2022 by PPS | Modified on 30/08/2022 | 5 reads
44 PENSTRUKTURAN SEMULA PUSAT TANGGUNGJAWAB UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
2022 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads
45 POLISI TLAS PINDAAN 2022
2022 - Polisi : 4P | Published on 15/06/2023 by PPAK | Modified on 15/06/2023 | 0 reads
46 PEMANJANGAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD SEMPENA PERAYAAN KEPADA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 12/10/2022 by BSM | Modified on 12/10/2022 | 12 reads
47 PEMANJANGAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD SEMPENA PERAYAAN KEPADA PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK
2022 - Pekeliling : Cuti | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
48 PEKELILING PELAKSANAAN PENGGILIRAN WAKTU BEKERJA BERTUGAS STAF UPSI
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : HR | Published on 30/01/2023 by BG | Modified on 30/01/2023 | 1 reads
49 PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN PEMBELAJARAN TERADUN GANTIAN DALAM TALIAN
2022 - Garis Panduan : 4P | Published on 15/06/2023 by PPAK | Modified on 15/06/2023 | 1 reads
50 GARIS PANDUAN PROGRAM SANGKUTAN
2021 - Garis Panduan : HR | Published on 10/08/2023 by BSM | Modified on 12/10/2023 | 2 reads