# Document Title
51 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 1 TAHUN 2021 - GARIS PANDUAN PENAWARAN BIDANG PENGAJIAN BAHARU PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH MOD PENYELIDIKAN
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 18/10/2021 by PPS | Modified on 18/10/2021 | 0 reads
52 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Garis Panduan : Teknologi Maklumat | Published on 07/07/2021 by ICT | Modified on 07/07/2021 | 15 reads
53 PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMERIKSA DISERTASI/ TESIS PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 09/11/2021 by PPS | Modified on 09/11/2021 | 2 reads
54 PEMATUHAN TERHADAP GARIS PANDUAN PERMOHONAN CUTI KHAS PERSIDANGAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Garis Panduan : Cuti | Published on 29/12/2023 by BG | Modified on 29/12/2023 | 1 reads
55 PINDAAN PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS - TEMPOH PENGAJIAN SARJANA MOD PENYELIDIKAN DAN KEDOKTORAN
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : | Published on 30/08/2022 by PPS | Modified on 30/08/2022 | 3 reads
56 DASAR PELAKSANAAN IMUNISASI COVID-19 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
57 PINDAAN PERATURAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH (AKMA)
2021 - Garis Panduan : Kewangan | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
58 PEKELILING PELAKSANAAN PENGGILIRAN WAKTU BERTUGAS STAF UPSI.
2021 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
59 DASAR ICT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Dasar : Teknologi Maklumat | Published on 07/07/2021 by ICT | Modified on 07/07/2021 | 23 reads
60 GARIS PANDUAN PROGRAM SANGKUTAN
2021 - Garis Panduan : HR | Published on 10/08/2023 by BSM | Modified on 12/10/2023 | 2 reads