# Document Title
51 PINDAAN PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 09/11/2021 by PPS | Modified on 09/11/2021 | 2 reads
52 PINDAAN PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS - TEMPOH PENGAJIAN SARJANA MOD PENYELIDIKAN DAN KEDOKTORAN
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : | Published on 30/08/2022 by PPS | Modified on 30/08/2022 | 4 reads
53 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 2 TAHUN 2021 - GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN TESIS DOKTOR PENDIDIKAN (KEPIMPINAN DAN DASAR PENDIDIKAN)
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : | Published on 18/10/2021 by PPS | Modified on 18/10/2021 | 4 reads
54 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 3 TAHUN 2021 - PINDAAN PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (TEMPOH PENGAJIAN)
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 18/10/2021 by PPS | Modified on 18/10/2021 | 1 reads
55 DASAR KESELAMATAN ICT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Dasar : Teknologi Maklumat | Published on 07/07/2021 by ICT | Modified on 07/07/2021 | 25 reads
56 POLISI LATIHAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL SUMBER MANUSIA
2021 - Polisi : HR | Published on 10/08/2023 by BSM | Modified on 10/08/2023 | 1 reads
57 PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN PENYELIAAN PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 09/11/2021 by PPS | Modified on 09/11/2021 | 5 reads
58 PEMATUHAN TERHADAP GARIS PANDUAN PERMOHONAN CUTI KHAS PERSIDANGAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Garis Panduan : Cuti | Published on 29/12/2023 by BG | Modified on 29/12/2023 | 3 reads
59 PANDUAN PENETAPAN BEBAN TUGAS PENYELIAAN PENSYARAH PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 09/11/2021 by PPS | Modified on 09/11/2021 | 5 reads
60 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PREMIS KERAJAAN BAGI MENGAWAL PENULARAN COVID-19
2021 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 27/04/2022 by BG | Modified on 27/04/2022 | 1 reads