# Document Title
51 GARIS PANDUAN PENERIMAAN DAN PEMBERIAN HADIAH/GANJARAN/ SUMBANGAN UPSI
2021 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 28/04/2022 by UI | Modified on 05/09/2022 | 1 reads
52 DASAR ICT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Dasar : Teknologi Maklumat | Published on 07/07/2021 by ICT | Modified on 07/07/2021 | 14 reads
53 PINDAAN PERATURAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH (AKMA)
2021 - Garis Panduan : Kewangan | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
54 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 5 TAHUN 2021 - PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN KOMPREHENSIF PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 18/10/2021 by PPS | Modified on 18/10/2021 | 2 reads
55 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 4 TAHUN 2021 - PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENULISAN TESIS/ DISERTASI DALAM BAHASA SELAIN DARIPADA BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS
2021 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 18/10/2021 by PPS | Modified on 18/10/2021 | 5 reads
56 GARIS PANDUAN TUNTUTAN YURAN KEAHLIAN BADAN PROFESIONAL DAN PERTUBUHAN NGO BAGI KAKITANGAN AKADEMIK UPSI
2020 - Garis Panduan : 4P | Published on 15/06/2020 by PPP | Modified on 16/06/2020 | 7 reads
57 SURAT PEKELILING PENGURUSAN AKADEMIK BILANGAN 9 TAHUN 2020 - PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH SECARA PESISIR UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2020 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 18/10/2021 by PPS | Modified on 18/10/2021 | 1 reads
58 SPP BIL. 9 TAHUN 2019 - KENAIKAN KADAR BANTUAN SARA HIDUP
2020 - Surat Pekeliling Pendaftar : Kewangan | Published on 02/01/2020 by BG | Modified on 02/01/2020 | 55 reads
59 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CUKAI PEGANGAN (WITHOLDING TAX) DI UPSI
2020 - Pekeliling : Kewangan | Published on 03/07/2020 by BENDAHARI | Modified on 03/07/2020 | 4 reads
60 SPP UPSI BIL. 1 TAHUN 2020 : PENSTRUKTURAN SEMULA BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2020 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 11/06/2020 by BG | Modified on 11/06/2020 | 24 reads