# Document Title
21 GARIS PANDUAN PROGRAM ORIENTASI SEKOLAH (POS)
2023 - Garis Panduan : HR | Published on 10/08/2023 by BSM | Modified on 10/08/2023 | 2 reads
22 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI MELAKSANAKAN AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT
2023 - Pekeliling : Cuti | Published on 05/05/2023 by BG | Modified on | 11 reads
23 PENGISYTIHARAN BADAN KEBAJIKAN KELUARGA ANGKATAN TENTERA (BAKAT) DI BAWAH CUTI TANPA REKOD PERINTAH AM 42(A) BAB C (CUTI) TAHUN 1974
2023 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 11/05/2023 by BSM | Modified on 11/05/2023 | 2 reads
24 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN TANDATANGAN ELEKTRONIK/ CAP DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
2023 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 13/04/2023 by BG | Modified on 13/04/2023 | 16 reads
25 GARIS PANDUAN PERMOHONAN KELULUSAN PERJALANAN KE LUAR NEGARA ATAS TUGAS RASMI BAGI PEGAWAI DI UNIVERSITI AWAM
2023 - Garis Panduan : | Published on 06/06/2023 by BSM | Modified on | 6 reads
26 KENAIKAN KADAR KOS RAWATAN SERTA PENETAPAN KADAR SILING MAKSIMUM SETAHUN SEBANYAK RM1,000.00 DI KLINIK PANEL DAN KLINIK BUKAN PANEL KEPADA STAF DAN TANGGUNGAN STAF DI UPSI
2023 - Pekeliling : HR | Published on 05/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads
27 PENGISYTIHARAN BADAN KEBAJIKAN KELUARGA ANGKATAN TENTERA (BAKAT) DI BAWAH CUTI TANPA REKOD PERINTAH AM 42(A) BAB C (CUTI) TAHUN 1974
2023 - Surat Pekeliling Perkhidmatan : Cuti | Published on 05/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
28 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM
2023 - Garis Panduan : HR | Published on 12/10/2023 by BSM | Modified on 12/10/2023 | 0 reads
29 PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA (KEMUDAHAN PERUBATAN) VERSI 1.0 (2022)
2023 - Pekeliling Perkhidmatan : HR | Published on 30/12/2022 by BSM | Modified on 30/12/2022 | 21 reads
30 PENAMBAHBAIKAN PERATURAN PENGESAHAN SIJIL CUTI SAKIT SWASTA YANG MELEBIHI 15 HARI BAGI RAWATAN PESAKIT LUAR OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 12/10/2022 by BSM | Modified on 12/10/2022 | 4 reads