# Document Title
21 PEKELILING PELAKSANAAN PENGGILIRAN WAKTU BEKERJA BERTUGAS STAF UPSI
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : HR | Published on 30/01/2023 by BG | Modified on 30/01/2023 | 0 reads
22 PEMBERIAN AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR),KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 160 HARI DIGUNAKAN SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN,PEMBERIAN AWAL AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT
2022 - Pekeliling : Cuti | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
23 PEKELILING PELAKSANAAN PERHIMPUNAN BULANAN DAN HARI RABU UNTUK QALBU BAGI SELURUH KAKITANGAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI).
2022 - Pekeliling : Sukan | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
24 PENGEMASKINIAN PENGOPERASIAN/KAWALAN (SOP) UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SEMASA FASA PERALIHAN ENDEMIK COVID-19
2022 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
25 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 03/05/2023 by BG | Modified on 03/05/2023 | 1 reads
26 PEKELILING PELAKSANAAN PENGGILIRAN WAKTU BEKERJA BERTUGAS STAF UPSI
2022 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
27 PINDAAN GARIS PANDUAN PENGAMBILAN PELAJAR PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2022 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 30/08/2022 by PPS | Modified on 30/08/2022 | 5 reads
28 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 12/10/2022 by BSM | Modified on 12/10/2022 | 9 reads
29 PENAMBAHBAIKAN PERATURAN PENGESAHAN SIJIL CUTI SAKIT SWASTA YANG MELEBIHI 15 HARI BAGI RAWATAN PESAKIT LUAR OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 12/10/2022 by BSM | Modified on 12/10/2022 | 3 reads
30 PEMANJANGAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD SEMPENA PERAYAAN KEPADA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK
2022 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 12/10/2022 by BSM | Modified on 12/10/2022 | 5 reads