# Document Title
21 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI MELAKSANAKAN AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT
2023 - Pekeliling : Cuti | Published on 05/05/2023 by BG | Modified on | 12 reads
22 GARIS PANDUAN PROGRAM ORIENTASI SEKOLAH (POS)
2023 - Garis Panduan : HR | Published on 10/08/2023 by BSM | Modified on 10/08/2023 | 4 reads
23 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI MELAKSANAKAN AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT
2023 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 11/05/2023 by BSM | Modified on 11/05/2023 | 9 reads
24 PENAMBAHBAIKAN PROSES KERJA DAN PANDUAN PENULISAN TAJUK & ABSTRAK PENGAJIAN SISWAZAH
2023 - Surat Pekeliling Pengurusan Akademik : Tadbir Urus | Published on 06/07/2023 by PPS | Modified on 06/07/2023 | 4 reads
25 PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA (KEMUDAHAN PERUBATAN) VERSI 1.0 (2022)
2023 - Pekeliling Perkhidmatan : HR | Published on 30/12/2022 by BSM | Modified on 30/12/2022 | 25 reads
26 PENGISYTIHARAN BADAN KEBAJIKAN KELUARGA ANGKATAN TENTERA (BAKAT) DI BAWAH CUTI TANPA REKOD PERINTAH AM 42(A) BAB C (CUTI) TAHUN 1974
2023 - Surat Pekeliling Perkhidmatan : Cuti | Published on 05/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
27 KELULUSAN PENGGUNAAN HAD SILING MAKSIMUM PERGIGIAN SEBANYAK RM250.00 DI KLINIK PERGIGIAN SWASTA ATAU DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI KEPADA STAF DAN TANGGUNGAN STAF DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2023 - Pekeliling : Kewangan | Published on 04/10/2023 by BG | Modified on | 5 reads
28 PEMAKAIAN PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA KEMUDAHAN PAKAIAN VERSI 1.0 (2022) CERAIAN SR 1.2.2 KEPADA STAF DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
2023 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 15/11/2023 by BG | Modified on 15/11/2023 | 4 reads
29 PENGISYTIHARAN BADAN KEBAJIKAN KELUARGA ANGKATAN TENTERA (BAKAT) DI BAWAH CUTI TANPA REKOD PERINTAH AM 42(A) BAB C (CUTI) TAHUN 1974
2023 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 11/05/2023 by BSM | Modified on 11/05/2023 | 2 reads
30 PENGEMASKINIAN PENGOPERASIAN/KAWALAN (SOP) UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SEMASA FASA PERALIHAN ENDEMIK COVID-19
2022 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 08/05/2023 by BG | Modified on | 3 reads