# Document Title
121 GARIS PANDUAN PENYELIAAN PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH
2016 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 3 reads
122 PB BIL. 1/2015 : GARIS PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2015 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on 10/07/2020 | 1 reads
123 GARIS PANDUAN LANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH (GRA)
2015 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 0 reads
124 PB BIL. 2/2015 : KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2015 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on 10/07/2020 | 2 reads
125 GARIS PANDUAN PENGURUSAN MEL STAF
2014 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 09/01/2020 by BSM | Modified on 09/01/2020 | 5 reads
126 GARIS PANDUAN PENYELIDIKAN
2014 - Garis Panduan : 4P | Published on 20/02/2020 by PPP | Modified on 11/06/2020 | 1 reads
127 GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN KOMPREHENSIF
2013 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 14/01/2020 by PPS | Modified on 14/01/2020 | 0 reads
128 DASAR PENYELIDIKAN
2011 - Dasar : 4P | Published on 09/01/2020 by PPP | Modified on 11/06/2020 | 1 reads
129 SPP UPSI BIL. 2 TAHUN 2018 : KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
2008 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 05/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 22 reads
130 PERATURAN KAWALAN KUNCI KESELAMATAN
2008 - Pekeliling : Keselamatan | Published on 05/02/2020 by SECURITY | Modified on 17/06/2020 | 17 reads