# Document Title
271 PERTUKARAN DALAMAN DAN PELAKSANAAN WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT (WBB)
2003 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 2 reads
272 KAWALAN KEPADA DOKUMEN SULIT AGENSI
2003 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
273 PERMOHONAN MENGANJURKAN DAN MENGHADIRI KURSUS DAN PERSIDANGAN DI UPSI
2003 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on 15/05/2023 | 10 reads
274 CUTI REHAT BAGI PEGAWAI / KAKITANGAN YANG BERTARAF KONTRAK, CUTI REHAT KAKITANGAN AKADEMIK DAN CUTI REHAT BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENGAJIAN IJAZAH LANJUTAN SECARA SEPENUH MASA
2002 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
275 CUTI GANTIAN KERANA BERTUGAS PADA HARI SABTU MINGGU PERTAMA DAN KETIGA KEPADA PENSYARAH-PENSYARAH YANG TERLIBAT MENGAJAR DI PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
2002 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
276 SURAT PEKELILING PENTADBIRAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA BILANGAN 8 TAHUN 2002 ~ MAKAN DAN MINUM UNTUK MESYUARAT
2002 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
277 CUTI HARI RAYA 'IDHUL FITRI
2002 - Pekeliling : Cuti | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
278 PEMANTAUAN PENGGUNAAN TELEFON UNTUK KEGUNAAN PERIBADI
2002 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 1 reads
279 PENYERTAAN STAF DI DALAM KURSUS
2002 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads
280 PEMAKAIAN NAMA KAMPUS UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2002 - Pekeliling : Tadbir Urus | Published on 11/05/2023 by BG | Modified on | 0 reads