# Document Title
1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA
- Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 116 reads
2 GARIS PANDUAN CUTI GANTIAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
- Garis Panduan : Cuti | Published on 29/09/2020 by BSM | Modified on 29/09/2020 | 18 reads
3 GARIS PANDUAN PEMILIKAN DAN PENGISYTIHARAN HARTA UPSI
- Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 12/10/2021 by BP | Modified on 12/10/2021 | 29 reads
4 SPP UPSI BIL. 1 TAHUN 2021 : PENGOPERASIAN UPSI SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN DIPERKETATKAN (PKPD)
- Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 10/09/2021 by BG | Modified on 14/09/2021 | 22 reads
5 GARIS PANDUAN PENGURUSAN MOU/MOA UPSI
- Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 12/10/2021 by BP | Modified on | 26 reads
6 MANUAL PENGGUNA: PENGISYTIHARAN HARTA
- Prosedur : Tadbir Urus | Published on 12/10/2021 by BP | Modified on | 41 reads
7 PERATURAN LALULINTAS UPSI 2012
- Dasar : Keselamatan | Published on 05/02/2020 by SECURITY | Modified on 17/06/2020 | 34 reads
8 GARIS PANDUAN PELANTIKAN SKIM PERKHIDMATAN KHAS UNIVERSITI
- Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 100 reads
9 SPP UPSI BIL. 2 TAHUN 2021 : PENGOPERASIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) SEPANJANG TEMPOH PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA 2
- Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 10/09/2021 by BG | Modified on 14/09/2021 | 23 reads
10 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI MELAKSANAKAN AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT
2023 - Surat Pekeliling Pendaftar : Cuti | Published on 11/05/2023 by BSM | Modified on 11/05/2023 | 9 reads