# Document Title
1 SPP UPSI BIL. 7 TAHUN 2018 : HARI KELEPASAN AM TAMBAHAN SEMPENA HARI MENGUNDI BAGI PILIHANRAYA UMUM KE-14
2018 - Surat Pekeliling Perkhidmatan : Cuti | Published on 17/05/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 26 reads
2 SPP UPSI BIL.3 TAHUN 2019 - GARIS PANDUAN PENGURUSAN FAIL DAN REKOD UPSI
2019 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 14/06/2019 by BG | Modified on 14/06/2019 | 23 reads
3 SPP UPSI BIL.9 TAHUN 2018 : GARIS PANDUAN MENGENAI PERATURAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN LUAR UPSI
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 16/10/2018 by BG | Modified on 16/10/2018 | 22 reads
4 SPP UPSI BIL. 5 TAHUN 2018 : PELAKSANAAN KEBENARAN PULANG AWAL SATU JAM KEPADA PEGAWAI WANITA MENGANDUNG
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 05/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 19 reads
5 SPP UPSI BIL. 4 TAHUN 2018 : PELAKSANAAN DASAR PEMISAH DALAM PERKHIDMATAN AWAM
2018 - Surat Pekeliling Perkhidmatan : Tadbir Urus | Published on 19/05/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 18 reads
6 SPP UPSI BIL.2 TAHUN 2019 - PANDUAN PENYEDIAAN SURAT RASMI UPSI
2019 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 14/06/2019 by BG | Modified on 14/06/2019 | 16 reads
7 SPP UPSI BIL.8 TAHUN 2018 : ARAHAN PELAKSANAAN PENGISYTIHARAN KEPENTINGAN DALAM MESYUARAT
- Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 16/10/2018 by BG | Modified on 16/10/2018 | 16 reads
8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN, PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN
- Garis Panduan : Kenderaan | Published on 04/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 13 reads
9 SPP UPSI BIL. 3 TAHUN 2018 : PELAKSANAAN WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT (WBB)
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 05/10/2018 by BG | Modified on 05/10/2018 | 12 reads
10 SPP UPSI BIL. 6 TAHUN 2018 : KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 150 HARI SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN
2018 - Surat Pekeliling Pendaftar : Tadbir Urus | Published on 16/10/2018 by BG | Modified on 16/10/2018 | 11 reads