# Document Title
11 PB BIL. 2/2019 : GARIS PANDUAN TADBIR URUS ANAK SYARIKAT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2019 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 10 reads
12 PB BIL. 3/2019 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN SEWAAN RUANG DAN KEMUDAHAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2019 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 8 reads
13 PB BIL. 1/2017 : GARIS PANDUAN TEMPAHAN TIKET PENERBANGAN
2017 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 0 reads
14 PB BIL. 2/2017 : KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (DIBATALKAN SELEPAS 31 OKTOBER 2019)
2017 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 2 reads
15 MANUAL PENGGUNA : PERANCANGAN BAJET
2016 - Prosedur : Kewangan | Published on 13/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 8 reads
16 PINDAAN PB BIL. 2/2015 : KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2016 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on 10/07/2020 | 2 reads
17 MANUAL PENGGUNA : PENGURUSAN BAJET
2016 - Prosedur : Kewangan | Published on 13/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 7 reads
18 PB BIL. 1/2016 : GARIS PANDUAN BAGI ARAHAN KERJA (WORK ORDER) DAN PERMOHONAN TUNTUTAN BAYARAN ELAUN LEBIH MASA (OVERTIME) MELALUI MYUPSI PORTAL (TERMASUK PELAKSANAAN OT SHIFT SECARA ONLINE)
2016 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on 10/07/2020 | 11 reads
19 PB BIL. 2/2015 : KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2015 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on 10/07/2020 | 5 reads
20 PB BIL. 1/2015 : GARIS PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2015 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on 10/07/2020 | 5 reads