# Document Title
1 GARIS PANDUAN PELABURAN UPSI
2019 - Pekeliling : Kewangan | Published on 06/02/2020 by BENDAHARI | Modified on 06/02/2020 | 0 reads
2 GARIS PANDUAN TADBIR URUS ANAK SYARIKAT UPSI
2019 - Pekeliling : Kewangan | Published on 06/02/2020 by BENDAHARI | Modified on 06/02/2020 | 0 reads
3 GARIS PANDUAN TADBIR URUS PENGURUSAN SEWAAN RUANG DAN KEMUDAHAN UPSI
2019 - Pekeliling : Kewangan | Published on 06/02/2020 by BENDAHARI | Modified on 06/02/2020 | 0 reads
4 SEMAKAN SEMULA KADAR YURAN DAN KADAR BAYARAN YANG BERKAITAN PROGRAM PESISIR UPSI
2019 - Pekeliling : Kewangan | Published on 06/02/2020 by BENDAHARI | Modified on 06/02/2020 | 0 reads
5 PERBELANJAAN SECARA BERHEMAH BAGI PENGANJURAN PERSIDANGAN, SEMINAR, PAMERAN, MESYUARAT, KURSUS, BENGKEL DAN AKTIVITI DI DALAM DAN LUAR KAMPUS UPSI
2019 - Pekeliling : Kewangan | Published on 06/02/2020 by BENDAHARI | Modified on | 0 reads
6 GARIS PANDUAN PENGURUSAN HUTANG PELAJAR UPSI
2019 - Pekeliling : Kewangan | Published on 06/02/2020 by BENDAHARI | Modified on 06/02/2020 | 0 reads