# Document Title
1 GARIS PANDUAN KERJA LEBIH MASA (KLM) UPSI
2020 - Pekeliling : Kewangan | Published on 03/07/2020 by BENDAHARI | Modified on 03/07/2020 | 11 reads
2 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CUKAI PEGANGAN (WITHOLDING TAX) DI UPSI
2020 - Pekeliling : Kewangan | Published on 03/07/2020 by BENDAHARI | Modified on 03/07/2020 | 1 reads
3 GARIS PANDUAN PELABURAN UPSI
2019 - Pekeliling : Kewangan | Published on 06/02/2020 by BENDAHARI | Modified on 06/02/2020 | 14 reads
4 PB BIL. 4/2019 : SEMAKAN SEMULA KADAR YURAN DAN KADAR BAYARAN YANG BERKAITAN PROGRAM PESISIR UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2019 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 2 reads
5 PB BIL. 2/2019 : GARIS PANDUAN TADBIR URUS ANAK SYARIKAT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2019 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 5 reads
6 PB BIL. 3/2019 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN SEWAAN RUANG DAN KEMUDAHAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2019 - Pekeliling Bendahari : Kewangan | Published on 10/07/2020 by BENDAHARI | Modified on | 3 reads
7 GARIS PANDUAN TADBIR URUS ANAK SYARIKAT UPSI
2019 - Pekeliling : Kewangan | Published on 06/02/2020 by BENDAHARI | Modified on 06/02/2020 | 9 reads
8 GARIS PANDUAN TADBIR URUS PENGURUSAN SEWAAN RUANG DAN KEMUDAHAN UPSI
2019 - Pekeliling : Kewangan | Published on 06/02/2020 by BENDAHARI | Modified on 06/02/2020 | 2 reads
9 SEMAKAN SEMULA KADAR YURAN DAN KADAR BAYARAN YANG BERKAITAN PROGRAM PESISIR UPSI
2019 - Pekeliling : Kewangan | Published on 06/02/2020 by BENDAHARI | Modified on 06/02/2020 | 3 reads
10 PERBELANJAAN SECARA BERHEMAH BAGI PENGANJURAN PERSIDANGAN, SEMINAR, PAMERAN, MESYUARAT, KURSUS, BENGKEL DAN AKTIVITI DI DALAM DAN LUAR KAMPUS UPSI
2019 - Pekeliling : Kewangan | Published on 06/02/2020 by BENDAHARI | Modified on | 4 reads