# Document Title
1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA
- Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 8 reads
2 GARIS PANDUAN CUTI GANTIAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
- Garis Panduan : Cuti | Published on 29/09/2020 by BSM | Modified on 29/09/2020 | 5 reads
3 GARIS PANDUAN PELANTIKAN SKIM PERKHIDMATAN KHAS UNIVERSITI
- Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 22 reads
4 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT BAGI SKIM GURU BAHASA
- Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 9 reads
5 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEHADIRAN STAF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 04/02/2020 by BSM | Modified on 12/06/2020 | 25 reads
6 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PULANG AWAL SATU JAM KEPADA PEGAWAI WANITA MENGANDUNG
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 29/09/2020 | 1 reads
7 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN PERUBATAN UNTUK IBU BAPA YANG SAH KEPADA PESARA PERKHIDMATAN AWAM
2018 - Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 5 reads
8 GARIS PANDUAN DASAR PEMISAH (EXIT POLICY) BAGI PEGAWAI YANG BERPRESTASI RENDAH DALAM PERKHIDMATAN AWAM
2017 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 7 reads
9 GARIS PANDUAN PEMBELIAN SENDIRI KASUT
2017 - Garis Panduan : HR | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 5 reads
10 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI STAF UPSI
2017 - Garis Panduan : Tadbir Urus | Published on 03/07/2020 by BSM | Modified on 06/07/2020 | 24 reads